Casus: teamdynamiek sales team

In hun normale doen is dit team heel sociaal. Als ze gaan stressen dan verdwijnt het sociale karakter echter en gaat men veel meer op zichzelf als individualist een creatieve manier zoeken die de problemen oplost. Maar wanneer ze zich richten op efficiency dan ontspannen ze. Voor dit team is het dus goed om met enige regelmaat de vraag te stellen: “What’s in it for me?” Want mensen presteren optimaal wanneer ze ontspannen. De huidige situatie is dat dit team tussen stress en de neutraalstand in zit.

De Big Five

In hun normale doen hanteert dit team een sociale gedragsstijl in combinatie met een rationele gedragsstijl. Het team scoort hoog op Agreeableness en maakt dus makkelijk contact en gaat graag de verbinding met mensen aan. Ook is er een hoge score voor Open staan voor Redeneringen. Dat betekent dat dit team haar standpunt goed kan verwoorden, logisch kan denken en snapt wat de klant bedoelt. Als er stress is, dan leunt dit team nog meer op haar redeneerkracht, alleen wordt het sociale gedrag vervangen door onthecht gedrag (Detached in het engels). Wanneer men gevoeliger wordt voor materiële beloningen (Extraversion), dan ontspant dit team meer. Het is dus zeer waarschijnlijk dat een OBM traject waarbij er meer sprake is van een directe beloning van prestaties dit team helpt om (nog) beter te presteren. In de huidige toestand is dit team vooral bezig met rationaliteit.

De Big Ten

In normale doen excelleert dit team in Compassie en Beleefdheid zonder daarbij dominant proberen te zijn (Tweede viool). Als er stress is, dan trekt een deel van het team zich terug (Tweede viool) en verhard (Onbewogen). Terwijl een ander deel van het team juist met oplopende negatieve emoties (de negatieve variant van Enthousiasme) zit. Dit betekent dat stress tot tweespalt kan leiden in dit team. Positieve emoties en goede gevoelens (Enthousiasme) en assertief en doortastend optreden (Assertief) helpt dit team om te ontspannen. In de huidige situatie is het zo dat een flink deel van het team het initiatief bij de ander laat liggen (Tweede viool), maar wel met Compassie en Beleefdheid. Helaas is de overlap met Assertiviteit en Enthousiasme in dit team in de huidige situatie er eentje met de negatieve stress variant in plaats van de positieve ontspanningsvariant.

Panksepp’s basisemoties

In normale doen is dit team vooral een team wat boos kan worden. In tijden van stress schiet een deel van het team in de angst en een deel van het team in verdriet, waarbij verdriet vooral gezien moet worden als de angst iemand te verliezen. De huidige situatie lijkt het meest op hoe het team zich emotioneel gedraagt in normale doen, dat wil zeggen dat als er negatieve emoties zijn dat de kans groot is dat dit woede is. Maar de woede is een stuk beperkter dan het had kunnen zijn onder normale omstandigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *