Het brein van de leider

Net zoals jij en ik een verschillend lichaamstype hebben, zo hebben jij en ik waarschijnlijk ook een ander breintype. Een breintype is niets meer en niets minder dan het aangeboren netwerk diep in je brein waar de leermachine zit die ervoor zorgt dat wij tijdens ons leven gedrag aanleren. De neurowetenschapper Jaak Panksepp heeft laten zien dat deze leermachine bestaat uit zeven primaire emoties. Deze emoties zijn sterk verbonden met wat we in ons leven willen en wat we juist willen vermijden. Omdat we vooral datgene doen waarmee we krijgen wat we willen, zorgen kleine verschillen zo diep in ons brein voor grote verschillen qua gedrag. Dit leidt tot negen verschillende breintypen.

Op het vlak van leiderschap betekent dit dat er negen verschillende leiders zijn. Wanneer je dan kijkt naar het gedrag van leiders, dan zie je dat er steeds allerlei hypes rondgaan over hoe een leider zich zou moeten gedragen. Als je deze hypes goed analyseert, dan blijkt het steeds te gaan om het gedrag van één de negen leiderstypen. Dat is de soort leider die op dat moment populair is. Dat is fijn voor leiders die het bijbehorende breintype hebben, maar voor de andere acht leiderstypen is dit even slikken. Zij worden opeens gevraagd om tegen hun eigen natuur in te gaan.

In Het Brein van de Leider worden deze negen verschillende leiders in detail uitgelicht. Elke vorm van leiderschap heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. Alle nadelen zijn vermijdbaar. Kortom, elke vorm van leiderschap kan een goede vorm van leiderschap zijn, zelfs in tijden dat die specifieke vorm van leiderschap niet populair is.

In Het Brein van de Leider wordt voor elke leider in detail uitgewerkt hoe hij omgaat met de zeven primaire emoties van Jaak Panksepp en wat zijn score op een Cybernetic Big Five Theory test betekent voor zijn vorm van leiderschap. Op die manier wordt elke leider zich bewust van die vorm van leiderschap die het beste bij zijn natuur past, leert hij hoe hij de nadelen van zijn breintype kan vermijden en hoe hij de voordelen kan uitvergroten. Met andere woorden: met Het Brein van de Leider kan elke leider succes hebben terwijl hij of zij zichzelf blijft.

19 juni 2024: boekpresentatie Het Brein van de Leider

Zoals altijd organiseren we een speciale boekpresentatie. Tijdens de boekpresentatie van Het Brein van de Leider op woensdagmiddag, ga ik dieper in op elk van de negen vormen van leiderschap. Jij bent van harte welkom om mee te doen met deze boekpresentatie. Uiteraard ontvang je dan een gesigneerd exemplaar van het boek, maar die middag leer je ook veel over wat voor soort leider jij zelf bent.

 • Trainer: Licensed NLP Master Trainer & VU-university certified OBM trainer/coach Joost van der Leij
 • Aantal dagen: 1
 • Data: 19 juni 2024
 • Tijden: 14 tot 17 uur
 • Locatie: Breintraining coöperatie, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
 • Tarief: 40 euro inc. 9% BTW
 • Alle deelnemers krijgen Het Brein van de Leider er gratis bij!
 • Kosteloos annuleren per email tot 24 uur van tevoren.

Het Neurogram op het werk: micro-neurodiversiteit in werving & selectie, team building, talent management, organisatiecultuur en veiligheid

Het Neurogram op het werk

Op 6 maart 2024 verschijnt het boek “Het Neurogram op het werk: subtiele neurodiversiteit in werving & selectie, team building, talent management, organisatiecultuur en veiligheid”:

Het Neurogram op het werk

Hier is de flaptekst:

Persoonlijkheid bestaat niet. Wat wij onder onze “persoonlijkheid” verstaan, zijn aangeboren evolutionaire gedragspatronen. Diep in ons brein zitten zeven gebieden die elk een primaire emotie produceren. Deze emoties zijn sterk verbonden met hoe ons brein gedrag aanleert aan de hand van de consequenties van eerder gedrag. Kleine verschillen in deze zeven gebieden zorgen ervoor dat we van elkaar verschillen qua “persoonlijkheid”, maar feitelijk gaat het dus over verschillende breintypen. Want net zoals je lichaamstypen hebt, heb je ook breintypen.

Organisaties houden te weinig rekening met de micro neurodiversiteit van breintypen. In “Het Neurogram® op werk” wordt op de volgende vijf gebieden aangegeven hoe rekening houden met micro neurodiversiteit de organisatie beter laat functioneren:

 1. Werving & Selectie. 
 2. Teambuilding.
 3. Talent Management.
 4. Cultuurverandering.
 5. Veiligheid.

Voor werving & selectie geldt dat je idealiter de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie wil hebben. Omdat wij mensen de wereld om ons heen organiseren aan de hand van hoe wij zelf in elkaar steken, is de structuur van organisaties vergelijkbaar met de werking van het brein. Dit betekent echter ook dat mensen met een bepaald breintype beter tot hun recht komen op de ene plek dan op de andere. Wanneer je het breintype van iemand weet dan kun je heel goed voorspellen waar hij of zij in de organisatie floreert. Maar ook op welke plekken in de organisatie hij of zij onnodig veel stress ervaart en suboptimaal presteert.

Qua teambuilding geldt dat veel van de miscommunicatie tussen medewerkers volgt op een verschil in breintypen. Hetzelfde geldt vaak voor het gevoel te worden tegengewerkt of zelfs te worden gesaboteerd. Wanneer medewerkers aan de hand van het Neurogram® model voor breintypen leren dat het niks met hen te maken heeft, maar dat het slechts om een verschil qua breintypen gaat, dan klaart de lucht en kunnen zij voortaan veel beter samenwerken.

Een talent is een biologisch voordeel voor het verwerven, verbeteren en optimaliseren van een competentie. In sport is dit begrijpelijk, maar binnen organisaties kun je hier weinig mee. Behalve dan wanneer je met breintypen aan de slag gaat, want dan kan je aan de hand van de biologische structuur van het brein precies zien welke talenten iemand heeft. Vervolgens kan je dan onderzoeken in hoeverre hij of zij deze talenten ook heeft weten om te zetten in competenties.

De cultuur van een organisatie zijn al die gedragingen die niet per se noodzakelijk zijn voor het primaire arbeidsproces. Een deel van die gedragingen zijn de evolutionaire gedragspatronen uit het Neurogram® model voor breintypen. Dus zonder inzicht in dat gedrag, mist er iets in het begrijpen van de organisatiecultuur. Nog belangrijker is het dat de meeste medewerkers in hun gedrag worden meegenomen door een relatief kleine groep cultuurbepalers. Dit volgt rechtstreeks op hoe breintypen in de praktijk werken. Zonder te weten wat het resultaat van dit proces binnen de organisatie is, maakt cultuurverandering heel moeilijk.

Op het vlak van veiligheid geldt dat elk breintype zo haar eigen risico’s heeft op het gebied van fysieke veiligheid en persoonlijkheid, psychosociale veiligheid, digitale veiligheid, milieu- en gezondheidsveiligheid en crisismanagement. Door de breintypen van alle medewerkers in kaart te brengen valt veel beter in te schatten wat de veiligheidsrisico’s voor de organisatie zijn.

Wanneer je gebruik wil maken van de voorinschrijving (boek wordt 5 maart 2024 verzonden) dan kan dat via:

6 maart 2024: boekpresentatie: Het Neurogram op het Werk

Zoals gebruikelijk organiseren we ook weer een boekpresentatie. Omdat Het Neurogram op het Werk over 5 verschillend gebieden gaat, is de boekpresentatie de hele dag! Het programma is:

 • 9.30 – 10: inloop
 • 10 – 10.30: korte introductie breintypen.
 • 10.30 – 11.30: Werving & selectie: waarom organisaties op ons brein lijken
 • 11.30 – 11.45: koffiepauze
 • 11.45 – 13: Teambuilding: hoe je kan vaststellen in welk gedrag een team tekortschiet
 • 13 – 14: Lunchpauze (niet inbegrepen)
 • 14 – 14.45: Talentmanagement: wat zijn de 31 aangeboren talenten?
 • 14.45 – 15.30: Cultuurverandering: hoe beÏnvloeden breintypen de cultuur van een organisatie?
 • 15.30 – 15.45: theepauze
 • 15.45 – 17: paneldiscussie over de vraag wat de invloed van “persoonlijkheid” oftewel breintypen is op de veiligheid binnen een organisatie met veiligheidsdeskundigen.

De boekpresentatie van Het Neurogram Handboek was in no time uitverkocht, dus mocht je mee willen doen, schrijf je dan direct. De logistieke details zijn:

 • Trainer: Licensed NLP Master Trainer & VU-university certified OBM trainer/coach Joost van der Leij
 • Aantal dagen: 1
 • Data: 6 maart 2024
 • Tijden: 10 tot 17 uur
 • Locatie: Breintraining coöperatie, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
 • Tarief: 150 euro inc. 9% BTW
 • Alle deelnemers krijgen Het Neurogram op het Werk er gratis bij!
 • Kosteloos annuleren per email tot 24 uur vantevoren.

Wanneer je mee wil doen met deze boekpresentatie, vul dan het onderstaande formulier in:

Mark Rutte, succesvolle werker

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van de Mark Rutte. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Autonomie

Dit zijn de factoren noemen die de hoge score van Mark Rutte op het gebied verklaren.

 1. Ervarenheid: Mark Rutte heeft een lange geschiedenis in de Nederlandse politiek, zowel als partijleider van de VVD als in diverse ministeriële rollen. Deze ervaring geeft hem het vertrouwen om onafhankelijk te handelen en beslissingen te nemen.
 2. Leiderschapsstijl: Rutte’s leiderschapsstijl is vaak beschreven als pragmatisch en direct, wat kan bijdragen aan een perceptie van autonomie. Hij lijkt comfortabel te zijn bij het nemen van beslissingen, zelfs in moeilijke omstandigheden.
 3. Partijondersteuning: Als leider van de VVD, een partij die over het algemeen waarden zoals individuele vrijheid en verantwoordelijkheid bevordert, zou Rutte mogelijk meer ruimte kunnen hebben om onafhankelijk te handelen dan leiders van andere partijen.
 4. Crisismanagement: Rutte’s aanpak van verschillende crises, zoals de financiële crisis, de vluchtelingencrisis en de COVID-19-pandemie, heeft mogelijk bijgedragen aan zijn reputatie voor autonomie. Hij heeft vaak krachtig en onafhankelijk gehandeld, ondanks kritiek en druk.

Exploitatie

In de context van leiderschap en management kan de term “exploitatie” worden geïnterpreteerd als het vermogen van een leider om bestaande vaardigheden, kennis en middelen efficiënt te gebruiken om operationele excellentie te bereiken en huidige doelen te bereiken. Dit in tegenstelling tot “verkenning”, wat zou kunnen verwijzen naar het innoveren, experimenteren en nieuwe kansen nastreven. Hier zijn de redenen waarom Mark Rutte hoog scoort op “exploitatie”:

 1. Efficiëntie: Mark Rutte heeft veel ervaring in de politiek en heeft laten zien dat hij efficiënt kan werken binnen de bestaande structuren en systemen.
 2. Pragmatisme: Rutte staat bekend om zijn pragmatische aanpak van politieke problemen. Hij richt zich vaak op concrete oplossingen voor huidige problemen, in plaats van te zoeken naar nieuwe, ongeteste benaderingen.
 3. Gerichtheid op resultaten: Rutte’s politieke carrière heeft aangetoond dat hij zeer resultaatgericht is. Hij lijkt erop gericht te zijn om de middelen die hij tot zijn beschikking heeft, zoals zijn team, beleidsinstrumenten en politieke kapitaal, te gebruiken om zijn doelen te bereiken.
 4. Ervaren team: Mark Rutte’s partij, de VVD, heeft veel ervaren politici. Hun vaardigheden en kennis kunnen Rutte helpen bij het effectief exploiteren van beschikbare middelen.

Extraversion

Extraversie is een persoonlijkheidstrek die wordt gekenmerkt door uitbundigheid, assertiviteit, spraakzaamheid, sociale dynamiek en een voorliefde voor opwinding. Het is één van de vijf grote persoonlijkheidskenmerken in de psychologie. Op basis van zijn publieke imago en gedrag scoort Mark Rutte hoog op extraversie om de volgende redenen:

 1. Sociale vaardigheden: Rutte wordt vaak gezien als iemand die gemakkelijk omgaat met mensen, zowel in formele als in informele settings. Hij lijkt te genieten van sociale interacties en heeft vaak een vrolijke en positieve uitstraling in de media.
 2. Open communicatie: Rutte staat bekend om zijn open en directe communicatiestijl. Hij is niet bang om zijn mening te geven en kan vaak energiek en gepassioneerd overkomen in debatten en interviews.
 3. Leiderschap: Rutte heeft al vele jaren leiding gegeven aan de VVD en heeft Nederland als premier door verschillende uitdagingen geleid. Dit type leiderschap vereist vaak een hoge mate van extraversie, omdat het betrokkenheid bij en interactie met een breed scala aan mensen en situaties vereist.
 4. Energie: Extraverte mensen staan bekend om hun hoge energieniveaus, en Rutte lijkt deze trek ook te hebben. Hij wordt vaak beschreven als energiek en dynamisch.

Assertief

Assertiviteit is een persoonlijkheidskenmerk dat gekenmerkt wordt door de bereidheid om voor je eigen rechten op te komen op een eerlijke, directe en geschikte manier. Het wordt vaak gezien als een teken van zelfvertrouwen en respect voor anderen. Hier zijn de redenen waarom Mark Rutte hoog scoort op assertiviteit:

 1. Directe Communicatie: Rutte staat bekend om zijn directe en duidelijke communicatiestijl. Hij aarzelt niet om zijn standpunt duidelijk te maken in publieke discussies, zelfs als dit kan leiden tot controverses.
 2. Besluitvaardigheid: Rutte heeft als premier van Nederland vaak moeilijke beslissingen moeten nemen, soms onder hoge druk. Zijn vermogen om in deze situaties beslissingen te nemen kan wijzen op een hoge mate van assertiviteit.
 3. Leiderschapspositie: Rutte’s langdurige positie als leider van de VVD en premier van Nederland vereist een bepaald niveau van assertiviteit. Om zo’n leiderschapspositie te behouden, moet iemand vaak assertief zijn in hun overtuigingen en in hun interacties met anderen.
 4. Zelfvertrouwen: Rutte straalt een hoge mate van zelfvertrouwen uit in zijn publieke optredens. Dit zelfvertrouwen draagt bij aan zijn assertiviteit, omdat hij gelooft in zijn eigen capaciteiten en overtuigingen.

Enthousiasme


Enthousiasme is een eigenschap die vaak wordt geassocieerd met energie, passie en een positieve houding. Dit zijn redenen waarom Mark Rutte als enthousiast kan worden beschouwd:

 1. Positieve Uitstraling: Rutte wordt vaak gezien als iemand met een positieve uitstraling. Zijn glimlach en optimistische toon dragen bij aan een algemeen beeld van enthousiasme.
 2. Betrokkenheid bij Werk: Rutte lijkt erg toegewijd aan zijn werk en aan de politiek. Dit kan worden geïnterpreteerd als enthousiasme voor zijn rol en voor het werk dat hij doet.
 3. Energiek Gedrag: Enthousiaste mensen worden vaak gekenmerkt door een hoge energie en activiteitsniveaus. Rutte’s gedrag, zowel in de Tweede Kamer als in interviews en op andere openbare momenten, is vaak energiek en actief.
 4. Passie voor Politiek: Rutte heeft een lange carrière in de politiek en toont passie voor zowel de uitdagingen als de mogelijkheden die het met zich meebrengt. Deze passie kan worden gezien als een vorm van enthousiasme.
 5. Interactie met Mensen: Rutte lijkt te genieten van de interactie met mensen, of het nu zijn collega’s, burgers of journalisten zijn. Dit soort sociale betrokkenheid kan ook gezien worden als een uiting van enthousiasme.

Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van Dimitri Sjostakovitsj, levensgenieter

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Mark Zuckerberg. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Exploratie

Dmitri Sjostakovitsj is een van de meest gewaardeerde componisten van de 20e eeuw en zijn werk wordt hoog gewaardeerd vanwege zijn opmerkelijke exploratie van muzikale expressie, technieken en emoties. Hier zijn enkele redenen waarom Sjostakovitsj hoog scoort op het gebied van exploratie:

 1. Experimentele compositorische stijl: Sjostakovitsj was een meester in het verkennen van nieuwe muzikale ideeën en technieken. Hij experimenteerde met verschillende muzikale vormen en structuren, en combineerde traditionele klassieke elementen met moderne technieken. Hij creëerde onconventionele harmonieën, dissonanten en contrapuntische texturen om een unieke klankwereld te creëren.
 2. Emotionele diepgang: Sjostakovitsj’s muziek staat bekend om zijn intense emotionele lading. Hij gebruikte muziek als een uitlaatklep om zijn persoonlijke gevoelens en ervaringen uit te drukken, en zijn composities weerspiegelen vaak gevoelens van angst, verdriet, onderdrukking en zelfs sarcasme. Zijn vermogen om complexe emotionele nuances in muziek te vatten, maakt hem buitengewoon en zijn werken resoneren sterk bij luisteraars.
 3. Politieke en sociale context: Sjostakovitsj leefde en componeerde tijdens een turbulente periode in de Sovjetgeschiedenis, waarin artistieke vrijheid vaak werd beperkt door het communistische regime. Ondanks de druk en censuur slaagde Sjostakovitsj erin om zijn artistieke visie te behouden en tegelijkertijd subtiele kritiek en maatschappelijke reflecties in zijn muziek te verwerken. Zijn werk kan worden gezien als een uitdagende verkenning van de menselijke ervaring in tijden van onderdrukking.
 4. Veelzijdigheid en diversiteit: Sjostakovitsj was een buitengewoon veelzijdige componist en zijn oeuvre omvat symfonieën, concerten, kamermuziek, opera’s en filmmuziek. Hij verkende verschillende genres en stijlen, van traditioneel tot modern, en creëerde werken die zowel toegankelijk als uitdagend zijn voor zowel muzikanten als luisteraars.

Al deze factoren dragen bij aan Sjostakovitsj’s hoge score op het gebied van exploratie. Zijn muziek blijft relevant en inspirerend, omdat hij de grenzen van de traditionele compositie opzocht en zijn publiek uitdaagde om nieuwe geluiden en emoties te ontdekken.

Open voor Redeneringen

Dmitri Sjostakovitsj scoort hoog op “Open voor Redeneringen” vanwege de complexiteit en diepgang van zijn muziek, evenals zijn vermogen om verschillende interpretaties en betekenissen op te roepen. Hier zijn enkele redenen waarom hij hoog scoort op dit gebied:

 1. Meervoudige betekenissen: Sjostakovitsj’s composities bevatten vaak meerdere lagen van betekenis, die ruimte laten voor interpretatie en redenering. Hij gebruikte muzikale technieken en symboliek om emotionele, politieke en sociale boodschappen over te brengen. Zijn muziek kan worden begrepen op zowel persoonlijk niveau als in een bredere context van maatschappelijke kritiek. Dit opent de deur voor diepgaande analyse en discussie over de intenties en betekenissen achter zijn werken.
 2. Abstractie en ambivalentie: Sjostakovitsj’s muziek kan soms abstract en ambivalent zijn, waardoor verschillende interpretaties mogelijk zijn. Hij gebruikte vaak dissonantie, onconventionele harmonieën en abrupte veranderingen in sfeer en emotie, waardoor luisteraars worden uitgedaagd om hun eigen redenering toe te passen bij het begrijpen van zijn muziek. Deze openheid voor interpretatie stimuleert intellectuele betrokkenheid en discussie.
 3. Sociale en politieke reflectie: Sjostakovitsj leefde en componeerde tijdens een tumultueuze periode in de Sovjetgeschiedenis, waarin artistieke vrijheid werd onderdrukt. Zijn muziek wordt vaak gezien als een vorm van stil protest en maatschappelijke reflectie. Dit opent de mogelijkheid voor redenering en discussie over de relatie tussen kunst, politiek en samenleving, en de complexe interacties die daaruit voortkomen.
 4. Invloed op de muzikale canon: Sjostakovitsj heeft een blijvende invloed gehad op de muzikale canon en heeft andere componisten en muzikanten geïnspireerd. Zijn muzikale taal en innovatieve benaderingen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de moderne klassieke muziek. Dit maakt hem een belangrijke figuur voor redenering en discussie binnen het veld van muziekgeschiedenis en -analyse.

Al deze aspecten dragen bij aan Sjostakovitsj’s hoge score op het gebied van “Open voor Redeneringen”. Zijn muziek nodigt uit tot diepgaande reflectie, analyse en interpretatie, waardoor het een vruchtbare bron is voor intellectuele discussies en redenering.

Rebel

Dmitri Sjostakovitsj scoort hoog op “Rebel” vanwege zijn onconventionele benadering van compositie en zijn uitgesproken weerstand tegen politieke onderdrukking. Hier zijn enkele redenen waarom hij wordt gezien als een rebelse componist:

 1. Creatieve onafhankelijkheid: Sjostakovitsj was niet bang om af te wijken van traditionele normen en conventies in zijn muziek. Hij experimenteerde met harmonieën, melodieën en ritmes die destijds als radicaal werden beschouwd. Zijn muziek weerspiegelt een sterke individualiteit en onafhankelijkheid in zijn artistieke keuzes.
 2. Kritiek op het Sovjet-regime: Tijdens zijn leven leefde Sjostakovitsj onder het regime van de Sovjet-Unie, dat strenge censuur en controle over kunstenaars uitoefende. Ondanks de druk om kunst te maken die in lijn was met de communistische idealen, slaagde Sjostakovitsj erin om subtiele kritiek op het regime te uiten in zijn muziek. Zijn werken kunnen worden gezien als een vorm van stil protest en een uiting van zijn weerstand tegen politieke onderdrukking.
 3. Menselijke expressie en emotie: Sjostakovitsj’s muziek is doordrenkt van intense emoties en expressie. Hij legde de menselijke ervaring van angst, lijden en hoop vast in zijn composities. Zijn muziek spreekt rechtstreeks tot de luisteraars en daagt de gevestigde normen uit, wat een rebelse daad op zichzelf kan worden beschouwd.
 4. Artistieke integriteit: Ondanks de druk van het Sovjet-regime bleef Sjostakovitsj trouw aan zijn artistieke visie en weigerde hij toe te geven aan politieke dwang. Zijn vasthoudendheid om zijn eigen muzikale pad te volgen en zijn unieke stem te behouden, wordt gezien als een daad van verzet en rebellie.

Het is belangrijk op te merken dat de term “rebel” in dit geval verwijst naar Sjostakovitsj’s artistieke en politieke houding, en niet noodzakelijkerwijs naar zijn persoonlijkheid. Sjostakovitsj wordt hoog gewaardeerd vanwege zijn moed om te rebelleren tegen de gevestigde normen en zijn uiting van weerstand en onafhankelijkheid door middel van zijn muziek.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Dimitri Sjostakovitsj, luister dan naar aflevering #14, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Overzicht van alle breintypen van beroemde mensen

Hieronder vind je een overzicht van alle breintypen van beroemde mensen en de bijbehorende onderbouwing:

Breintype #1, de Perfectionist

Breintype #2, de Helper

Breintype #3, de Succesvolle Werker

Breintype #4, de Romanticus

Breintype #5, de Analist

Breintype #6, de Loyalist

Breintype #7, de Levensgenieter

Breintype #8, de Baas

Breintype #9, de Bemiddelaar

Het persoonlijkheidsprofiel van Gordon, helper

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Gordon. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Exploitatie

Exploitatie, in de context van persoonlijkheidskenmerken, verwijst meestal naar het vermogen en de bereidheid om kansen te identificeren en te benutten.

Gordon, een bekende Nederlandse zanger en televisiepresentator, scoort hoog op exploitatie omdat hij door zijn carrière heen heeft laten zien dat hij effectief kansen kan identificeren en benutten.

Dit is bijvoorbeeld te zien in de manier waarop hij zijn carrière heeft gediversifieerd: hij begon als zanger, maar breidde al snel uit naar tv-presentatie en ondernemerschap, waaronder het bezit van restaurants. Dit toont zijn vermogen om nieuwe kansen te herkennen en deze te benutten om zijn carrière en merk te bevorderen.

Daarnaast heeft Gordon ook kansen benut binnen de media-industrie om zijn bekendheid en invloed te vergroten. Hij staat bekend om zijn uitgesproken persoonlijkheid en controversiële uitspraken, wat vaak media-aandacht genereert. Dit kan worden gezien als een vorm van exploitatie, omdat het bijdraagt aan zijn publieke profiel en merk.

Open voor Ervaringen


Openheid voor ervaringen is een persoonlijkheidstrek die doelt op de bereidheid van een individu om nieuwe ideeën, activiteiten en avonturen te verkennen.

Gordon, een bekende Nederlandse zanger en televisiepersoonlijkheid, toont een hoge mate van openheid voor ervaringen in verschillende aspecten van zijn carrière en leven:

 1. Diversiteit in carrière: Gordon heeft een gevarieerde carrière gehad, waarbij hij succesvol is geweest als zanger, televisiepresentator, en ondernemer. Dit wijst op een bereidheid om nieuwe ervaringen te omarmen en verschillende rollen op zich te nemen.
 2. Risicobereidheid: Hij heeft ook blijk gegeven van een bereidheid om risico’s te nemen, zowel in zijn professionele als persoonlijke leven. Dit omvat het aangaan van nieuwe projecten en initiatieven, zoals het openen van zijn eigen restaurants.
 3. Creativiteit: Als entertainer toont Gordon een hoge mate van creativiteit, wat vaak geassocieerd wordt met openheid voor ervaringen. Dit is zichtbaar in zijn muziek, maar ook in zijn werk als televisiepresentator.

Ordentelijk


Ordentelijkheid, in de context van persoonlijkheidstrekken, betekent vaak een neiging tot georganiseerdheid, discipline, en voorkeur voor structuur en routine.

Gordon, een bekende Nederlandse zanger en televisiepersoonlijkheid, scoort hoog op ordelijkheid om deze redenen:

 1. Succesvolle carrière: Gordon heeft succes behaald in verschillende gebieden, waaronder muziek, televisiepresentatie en ondernemerschap. Dit zou niet mogelijk zijn zonder een bepaalde mate van ordelijkheid en organisatorisch vermogen.
 2. Ondernemerschap: Hij heeft meerdere bedrijven opgezet en gerund, waaronder restaurants. Dit vereist planning, organisatie en een ordelijke aanpak om succesvol te zijn.
 3. Discipline: Ondanks de vele controverses in zijn carrière, heeft Gordon laten zien dat hij zich kan houden aan de eisen van zijn verschillende rollen, wat wijst op discipline, een aspect van ordelijkheid.

Assertief

Assertiviteit is een persoonlijkheidskenmerk dat verwijst naar de mate waarin een individu geneigd is om zijn of haar meningen, behoeften en rechten op een zelfverzekerde manier te uiten.

Gordon, een bekende Nederlandse zanger en televisiepersoonlijkheid, scoort hoog op assertiviteit, en dat kan om verschillende redenen zijn:

 1. Uitgesproken: Gordon staat bekend om zijn uitgesproken persoonlijkheid. Hij schuwt het niet om zijn mening te geven, zelfs als deze controversieel of onpopulair kan zijn.
 2. Ambitieus: Gordon heeft een zeer succesvolle en diverse carrière gehad in de muziek, televisie en ondernemerschap. Deze prestaties wijzen op een hoge mate van assertiviteit, aangezien hij actief kansen heeft nagestreefd en gecreëerd.
 3. Leiderschap: Als ondernemer en televisiepresentator heeft Gordon ook leiderschapskwaliteiten getoond, wat vaak een mate van assertiviteit vereist.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Gordon, luister dan naar aflevering #1, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van Barack Obama, bemiddelaar

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van president Barack Obama. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Sociale stabiliteit

Sociale stabiliteit wordt vaak geassocieerd met leiders die erin slagen om sociale orde, harmonie en cohesie binnen een samenleving te handhaven. Dit wordt bereikt door het bevorderen van beleid dat sociale gelijkheid, welvaart en rechtvaardigheid bevordert. President Obama wordt vaak hoog gewaardeerd op deze schaal om verschillende redenen:

 1. Beleid van sociale rechtvaardigheid: Obama’s beleid heeft vaak sociale rechtvaardigheid als centraal punt. Dit omvat zijn inspanningen om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren door de invoering van de Affordable Care Act, ook wel bekend als “Obamacare”. Deze wet was bedoeld om betaalbare gezondheidszorg toegankelijk te maken voor meer Amerikanen, met name degenen die het zich niet konden veroorloven.
 2. Bevordering van gelijkheid: Obama heeft ook gewerkt aan het bevorderen van gelijkheid op basis van ras, geslacht en seksuele geaardheid. Hij steunde bijvoorbeeld het homohuwelijk en nam maatregelen om discriminatie tegen transgenders te bestrijden.
 3. Aandacht voor economische ongelijkheid: Obama heeft zich gericht op het aanpakken van economische ongelijkheid, waaronder pogingen om het minimumloon te verhogen en belastingvoordelen uit te breiden voor mensen met lage inkomens.
 4. Diplomatie en vredesinspanningen: Obama’s benadering van buitenlands beleid heeft over het algemeen de nadruk gelegd op diplomatie en vredesinspanningen. Hij werd bijvoorbeeld bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede in 2009.

Agreeableness

“Agreeableness” is een van de vijf persoonlijkheidskenmerken in het Big Five persoonlijkheidsmodel, dat wordt gebruikt in de psychologie. Het heeft betrekking op hoe vriendelijk, coöperatief en sociaal harmonieus een individu is. Mensen die hoog scoren op agreeableness worden doorgaans gezien als vriendelijk, genereus, behulpzaam en bereid om compromissen te sluiten.

Er zijn verschillende redenen waarom voormalig president Barack Obama vaak hoog scoort op deze eigenschap:

 1. Interpersoonlijke vaardigheden: Obama wordt algemeen beschouwd als iemand met sterke interpersoonlijke vaardigheden. Hij staat bekend om zijn vermogen om met mensen van alle achtergronden te communiceren en om te gaan.
 2. Diplomatie: In zijn rol als president liet Obama een sterke neiging zien om diplomatie en samenwerking te bevorderen, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. Dit is een kenmerk van agreeableness.
 3. Emotionele intelligentie: Obama wordt vaak geprezen om zijn emotionele intelligentie, inclusief zijn vermogen om empathie te tonen en de gevoelens van anderen te begrijpen en te erkennen.
 4. Respect voor anderen: Tijdens zijn ambtsperiode toonde Obama vaak respect voor anderen, ongeacht hun politieke overtuigingen, achtergrond of status. Dit vermogen om waardering en respect te tonen, zelfs in het gezicht van meningsverschillen, is een ander kenmerk van agreeableness.
 5. Compromisbereidheid: Obama heeft tijdens zijn presidentschap laten zien dat hij bereid is tot compromissen en samenwerking met mensen met verschillende standpunten. Dit vermogen om compromissen te sluiten en consensus te zoeken, wordt ook geassocieerd met agreeableness.

Compassie

Compassie verwijst naar het vermogen om empathie te tonen voor anderen, met name degenen die lijden, en om actie te ondernemen om dat lijden te verlichten. Er zijn verschillende redenen waarom voormalig president Barack Obama vaak hoog scoort op deze eigenschap:

 1. Empathische communicatie: Obama staat bekend om zijn empathische communicatiestijl. Hij heeft vaak geprobeerd zich te verplaatsen in de positie van anderen en hun perspectieven te begrijpen, en hij heeft die empathie getoond in zijn openbare toespraken en persoonlijke interacties.
 2. Beleidsbeslissingen: Veel van Obama’s beleidsbeslissingen weerspiegelen een diepe bezorgdheid voor het welzijn van anderen, met name degenen die worstelen. Dit omvat zijn inspanningen om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, economische ongelijkheid aan te pakken, en onderwijs en kansen voor alle Amerikanen te verbeteren.
 3. Reactie op tragedies: Obama’s reacties op nationale en internationale tragedies worden vaak gekenmerkt door compassie. Zijn toespraken na schietpartijen op scholen en andere gewelddadige gebeurtenissen hebben bijvoorbeeld zijn vermogen getoond om empathie te tonen en te pleiten voor actie om toekomstig lijden te voorkomen.
 4. Wereldbeeld: Obama heeft herhaaldelijk een wereldbeeld uitgedrukt dat het belang van empathie en compassie benadrukt. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat we “elkaars hoeder” zijn en heeft opgeroepen tot een grotere zorg voor de minst bevoorrechte leden van onze samenleving.

Beleefdheid

Beleefdheid is een eigenschap die betrekking heeft op respect, goede manieren en hoffelijkheid in interactie met anderen. Barack Obama, de voormalige president van de Verenigde Staten, wordt vaak gezien als iemand die hoog scoort op beleefdheid om een aantal redenen:

 1. Respectvolle communicatie: Obama staat bekend om zijn respectvolle en bedachtzame communicatiestijl. Hij heeft de neiging om goed te luisteren naar anderen, ongeacht of hij het met hen eens is, en om hun standpunten op een respectvolle manier te erkennen.
 2. Goede manieren: Obama’s publieke optredens worden vaak gekenmerkt door goede manieren en hoffelijkheid. Hij heeft de neiging om anderen te bedanken, complimenten te geven en erkent de prestaties en bijdragen van anderen.
 3. Respect voor instituties: Obama heeft vaak respect getoond voor de instituties en tradities van het presidentschap en de Amerikaanse overheid. Dit is onderdeel van zijn algemene respectvolle houding.
 4. Aandacht voor diversiteit: Obama heeft ook respect getoond voor mensen van alle achtergronden en culturen, wat wordt weerspiegeld in zijn beleid en in zijn publieke verklaringen.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Barack Obama, luister dan naar aflevering #1, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van Marco van Basten, analist

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Marco van Basten. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Autonomie

In een voetbalcontext betekent autonomie dat een speler of coach onafhankelijke beslissingen neemt, leiderschap toont, creatief is in zijn aanpak en een sterke mate van zelfdiscipline en zelfmotivatie toont. Tijdens zijn carrière, zowel als speler en coach, heeft Van Basten zeker momenten van grote autonomie getoond. Bijvoorbeeld, zijn ongelooflijke doelpunt in de finale van het EK in 1988 was een perfect voorbeeld van zijn vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen op het veld.

Als coach, met name tijdens zijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal, toonde Van Basten ook een hoge mate van autonomie door zijn tactische beslissingen en spelersselectie.

Exploreren

Als je “exploreren” interpreteert in de context van voetbal, dan zou je kunnen zeggen dat Marco van Basten zeker een “ontdekkingsreiziger” was in zijn vakgebied. Hij was bekend om zijn creatieve speelstijl en zijn vermogen om ruimte te vinden en te benutten op het veld. Zijn beroemde doelpunt in de finale van het Europees Kampioenschap van 1988 is een uitstekend voorbeeld van zijn vermogen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te benutten.

In termen van coaching, heeft Van Basten ook een neiging getoond om te experimenteren en nieuwe tactieken en opstellingen te proberen tijdens zijn tijd als coach van het Nederlands elftal.

Openstaan voor Redeneringen

Marco van Basten staat algemeen bekend als een intelligent en bedachtzaam persoon, zowel op het voetbalveld als daarbuiten. Tijdens zijn carrière als speler en later als coach, heeft hij vaak blijk gegeven van een diepgaand begrip van het spel en de tactieken die erbij komen kijken. Deze kwaliteiten suggereren dat hij openstaat voor redeneringen en analyse.

Hij heeft zich ook bereid getoond om controversiële of onconventionele beslissingen te nemen in zijn coachingcarrière, wat kan wijzen op een bereidheid om verschillende redeneringen en perspectieven te overwegen.

Rebel

Tijdens zijn carrière als voetballer en later als coach, heeft Marco van Basten zich op verschillende momenten op rebelse wijze gedragen, in de zin dat hij bereid was om conventies uit te dagen en zijn eigen pad te volgen. Hij heeft bijvoorbeeld een aantal onconventionele tactische beslissingen genomen tijdens zijn tijd als bondscoach van het Nederlands voetbalelftal, wat aantoont dat hij niet bang was om tegen de stroom in te gaan.

Bovendien heeft Van Basten publiekelijk commentaar gegeven op en kritiek geuit op aspecten van het moderne voetbal, zoals de VAR-technologie en de toenemende druk van het speelschema. Dit soort uitlatingen kunnen ook als enigszins rebels worden beschouwd.

Ongeremd (Disinhibition)

In de context van zijn voetbalcarrière, toonde Marco van Basten vaak een soort ongeremdheid in zijn spel – hij was niet bang om risico’s te nemen, om spectaculaire doelpunten te proberen, en om zijn uitzonderlijke vaardigheden ten volle te benutten. Zijn beroemde doelpunt in de finale van het Europees Kampioenschap van 1988, waar hij een bijzonder moeilijke volley vanuit een scherpe hoek maakte, is een goed voorbeeld van deze ongeremdheid op het veld.

Buiten het veld staat Van Basten erom bekend dat hij zijn mening geeft en gedurfde beslissingen neemt, zoals zijn onconventionele tactische beslissingen tijdens zijn tijd als coach van het Nederlands elftal. Deze aspecten kunnen ook worden geïnterpreteerd als een vorm van ongeremdheid.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Marco van Basten, luister dan naar aflevering #1, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van Thierry Baudet, de levensgenieter

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Thierry Baudet. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Thierry Baudet is een Nederlandse politicus, schrijver en historicus. Hij is de oprichter en leider van de politieke partij Forum voor Democratie (FvD). De partij is in 2016 opgericht en is sindsdien actief in de Nederlandse politiek.

Openheid voor Redeneringen

Om Baudet’s positie ten opzichte van openheid voor redeneringen (een van de Big Five persoonlijkheidstrekken) te beoordelen, is het nodig om zijn gedrag, uitspraken en politieke standpunten te analyseren. Openheid voor redeneringen verwijst naar de mate waarin een persoon openstaat voor nieuwe ideeën, creativiteit en verbeeldingskracht. Mensen met een hoge mate van openheid voor redeneringen zijn nieuwsgierig, avontuurlijk en geïnteresseerd in kunst en cultuur.

Baudet heeft een achtergrond in de academische wereld en is auteur van verschillende boeken. Dit zou kunnen wijzen op een zekere mate van openheid voor nieuwe ideeën en intellectuele uitdagingen. Hij staat ook bekend om zijn controversiële uitspraken en onorthodoxe standpunten over onderwerpen als klimaatverandering, immigratie en het belang van nationale identiteit. Dit kan wijzen op een bereidheid om buiten de gevestigde politieke kaders te denken.

Aan de andere kant, zijn sommige van Baudet’s standpunten en uitspraken bekritiseerd als dogmatisch en inflexibel, wat zou kunnen wijzen op een lagere mate van openheid voor redeneringen. Bovendien is zijn politieke stijl soms polariserend, wat kan suggereren dat hij minder openstaat voor compromissen en samenwerking met anderen.

Rebel

Openheid voor Redeneringen is gerelateerd aan de mate waarin een persoon openstaat voor nieuwe ideeën, creativiteit en verbeeldingskracht. Mensen met een hoge mate van openheid voor redeneringen zijn vaak nieuwsgierig, avontuurlijk en geïnteresseerd in kunst en cultuur. In sommige gevallen kan dit zich uiten in een neiging om zich te verzetten tegen gevestigde normen en autoriteiten, hoewel dit gedrag niet altijd samenvalt met openheid voor redeneringen.

In het geval van Thierry Baudet, zijn er enkele aspecten van zijn persoonlijkheid en politieke carrière die als ‘rebel’ kunnen worden beschouwd. Baudet heeft zich vaak verzet tegen gevestigde politieke partijen en ideeën in Nederland, met name op het gebied van Europese integratie, immigratie en klimaatverandering. Hij heeft zich gepositioneerd als een tegenstander van de ‘elite’ en is voorstander van directe democratie, zoals referenda.

Baudet’s rebelse houding kan in verband worden gebracht met zijn openheid voor redeneringen. Hij is bereid om onorthodoxe standpunten in te nemen en uit te dagen wat hij ziet als de heersende consensus op verschillende beleidsterreinen. Dit kan wijzen op een hoge mate van openheid voor nieuwe ideeën en een bereidheid om buiten de gevestigde kaders te denken.

Autonomie

Autonomie kan worden gezien als het streven naar onafhankelijkheid, zelfbepaling en het vermogen om beslissingen te nemen zonder inmenging van anderen. Agreeableness, aan de andere kant, is een van de Big Five persoonlijkheidsdimensies die betrekking heeft op de neiging om coöperatief, vriendelijk en behulpzaam te zijn. Mensen met een lage mate van agreeableness zijn vaak assertiever, competitiever en soms zelfs onverzettelijk.

In het geval van Thierry Baudet, zijn er verschillende aspecten van zijn politieke carrière en gedrag die een voorkeur voor autonomie suggereren. Baudet heeft zich vaak verzet tegen de gevestigde politieke orde in Nederland en heeft geprobeerd zich te onderscheiden van andere politieke partijen. Hij heeft ook een sterk standpunt ingenomen over het belang van nationale soevereiniteit en zelfbeschikking, zoals blijkt uit zijn kritiek op de Europese Unie en zijn steun voor directe democratie, zoals referenda.

Deze neiging tot autonomie kan worden geïnterpreteerd als een tegenovergestelde van agreeableness. Baudet’s politieke stijl is vaak polariserend en provocerend, wat wijst op een lagere mate van agreeableness. Hij lijkt minder geïnteresseerd in het zoeken naar compromissen en samenwerking met anderen, wat ook duidt op een lagere mate van agreeableness.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Thierry Baudet, luister dan naar aflevering #1, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Neurogram® Pro Consultant tool

Als Neurogram® consultant ben je natuurlijk in staat om 1-op-1 het breintype van een ander vast te stellen aan de hand van desbetreffende procedure. Tegelijkertijd geldt dat wanneer je met een hele groep mensen werkt, het handig is om een snelle tool te hebben die de breintypen voor je uitrekent. De Neurogram® Pro Consultant tool is die tool! Met de Neurogram® Pro Consultant tool krijg je de volgende functies:

 • Het Neurogram® Bayesiaanse netwerk model voor het berekenen van de kans dat iemand een bepaald breintype heeft. Dit is het meest betrouwbare model voor het uitrekenen van breintypen. Het model is gevalideerd en vindt in 95% van de tijd het juiste breintype. (n=393, p<0.00001).
 • Het Neurogram® Relatie model voor het berekenen van de kans van slagen van een relatie en welke partner het meeste uit de relatie haalt.
 • Groeps- en teamdynamiek model om te bepalen welke stijl een groep personen hanteert gegeven hun breintypen. Dit werkt voor gezinnen en teams. Hierbij krijg je inzicht in de volgende vier niveau’s:
  • De Big Two assen: sociaal versus individualistisch en aanpassingsvermogen versus efficiency.
  • De Big Five assen: Agreeableness versus Antagonism, Conscientiousness versus Disinhibition, Open voor Ervaringen versus Open voor Redeneringen en Extraversion versus Detached.
  • De Big Ten assen: Compassie versus Hardvochtig, Beleefd versus Strijdvaardig, IJver versus Impulsief, Ordentelijk versus Rebels, Assertief versus Tweede Viool en Enthousiasme versus Onbewogen.
  • Panksepp’s basisemoties: Angst, Woede en Verdriet.

De Neurogram® Pro Consultant tool is een spreadsheet dat werkt in LibreOffice, een gratis Office pakket. In deze spreadsheet vul je vervolgens de benodigde data in en dan worden de bovenstaande onderdelen voor je uitgerekend. Bij de Neurogram® Pro Consultant tool komt een uitgebreide handleiding en een trainingsdag zodat de Neurogram® Pro Consultant de tool op de juiste manier gebruikt en precies weet wat hij of zij ermee kan.

Breintypen bepalen met de Neurogram® Pro Consultant tool

Zoals je ziet vul je hier per breintypen 6 verschillende data in. Deze data zijn:

 1. De eerste initiële inschatting van de persoon zelf om vast te stellen hoeveel hij of zij al weet van zijn of haar breintypen.
 2. Het aantal vragen dat de persoon goed heeft van de vijf vragen per breintypen.
 3. Het aantal gedragingen dat de persoon herkent aan de hand van de groep (doeners, denkers of imago) waar zijn of haar breintypen in valt. 
 4. Hoe goed hij of zij zijn of haar stress- en ontspanningsreacties herkent.
 5. Hoe goed hij of zij zijn of haar hoofdzonde en hoofddeugd gedrag herkent.
 6. Een vrij dataveld om nog 1-op-1 nader in te zoomen voor die mensen wiens breintype niet zo makkelijk te bepalen is.

De kans van de relatie aan de hand van de breintypen

Aan de hand van de volgende variabelen wordt bepaald hoe groot de kans van slagen is van een relatie en welke partner het meeste uit de relatie haalt:

 1. De soort relatie (romantisch, privé of zakelijk).
 2. De breintypen van beide partners.
 3. De mate waarin zij gestresst, ontspannen of noch gestresst noch ontspannen zijn.
 4. De mate waarin zij structureel hun doelen halen of niet.
 5. Of ze bekend zijn met ABC-NLP, NLP of geen van beide.
 6. Of ze bekend zijn met hun breintypen of daar geen weet van hebben.

Groeps- en teamdynamiek

Aan de hand van de breintypen van de team- of gezinsleden wordt de dynamiek bepaald voor hoe zij met elkaar omgaan in tijden van stress, ontspanning, als er noch stress noch ontspanning is (de neutrale situatie) en hun huidige situatie. Het enige dat de Neurogram® consultant invoert zijn de breintypen en de mate waarin elk individu gestresst, ontspannen of noch gestresst noch ontspannen is.

Naast de bovenstaande dynamiek voor de Big Two, laat de Neurogram® Pro Consultant tool ook een vergelijkbare dynamiek zien voor de Big Five, de Big Ten en Panksepp’s basisemoties (Angst, Woede, Verdriet).

Deze tool is alleen beschikbaar voor Neurogram® consultants. Om Neurogram® consultant te worden dien je eerst of de NLP & Neurogram® dagen te volgen of de ABC-NLP Practitioner. Wanneer je de Neurogram® Pro Consultant tool aanschaft, dan krijg je het volgende:

 • Je eigen versie van de Neurogram® Pro Consultant tool. Je krijgt een levenslange licentie op het gebruik ervan. Dat betekent dat je alle nieuwe versies in de toekomst gratis krijgt, ook zodra er een app en/of een webapplicatie van wordt gemaakt.
 • Een trainingsdag zodat je nog beter het Neurogram® model voor breintypen weet te gebruiken en ook leert hoe je de tool precies kan gebruiken. De trainingsdag wordt afgesloten met een opdracht waarin je het breintype van iemand uitzoekt en daarvan een verslag maakt.
 • De Neurogram Pro handouts: kleurenschema’s voor elk Neurogram type + de beste korte professionele samenvatting voor elk type die je kan uitdelen aan je betalende klanten.
 • Lid worden van de Neurogram Discord groep zodat je altijd de meest up to date zijnde informatie en handouts van het Neurogram hebt.
 • Een kwartaalabonnement op NLPflix zodat je alle Neurogram® trainingsvideo’s nog een keer kan gebruiken.
 • Het Neurogram® Consultant handboek: breintypen in organisaties. Dit is een uniek eBook dat alleen wordt verstrekt aan Neurogram® consultants. Dit boek wordt continue geupdate met de nieuwste informatie en omvat al meer dan 25.000 woorden. Onder aan de pagina staat de inhoudsopgave.
 • Een licentie als Neurogram® consultant zodat je in je marketing je ook als Neurogram® consultant mag presenteren.
 • Je eigen online Neurogram® test waarmee je zelf Neurogram® testen kan verkopen. (Hierbij wordt wel een bedrag aan royalty’s voor in rekening gebracht.)

Via het onderstaande formulier bestel je de Neurogram® Pro Consultant tool. Je ontvangt dan je eigen spreadsheet meteen. Je investering wordt gebruikt om de software verder te ontwikkelen. Zodra er genoeg consultants meedoen, dan wordt er een app en/of een webapplicatie ontwikkeld. Dus doe mee en bestel de Neurogram® Pro Consultant tool vandaag nog door het onderstaande formulier in te vullen:

 • Het Neurogram® Consultant handboek: breintypen in organisaties 1
 • Inleiding 3
 • Quick guide 3
  • Tabblad Test 3
  • Tabblad Relaties 5
  • Tabblad Team 6
  • Tabblad De Big Two 7
  • Tabblad De Big Five 8
  • Tabblad De Big Ten 9
  • Tabblad Panksepp 3 10
  • Tabblad Panksepp 4 11
  • Tabblad problemen 12
 • Neurogram Consultant Tool 15
  • De meest betrouwbare methode voor het vaststellen van een breintype (95% betrouwbaar) 15
  • Relaties 23
  • Gezinnen & teams 23
 • Het Viable System Model en breintypen 23
 • Talenten & competenties 23
  • Inleiding 23
  • Wat zijn competenties en talenten? 24
  • Geen wazige competenties 26
  • Hiërarchie van competenties 26
  • Biologische structuur competenties 27
  • Cybernetic Big Five Theory 30
  • Donkere talenten 34
  • Aanpak 34
   • Competenties uit de Complex Systems Science 35
   • Competenties uit de cybernetica 36
   • Competenties die voortkomen uit de zeven basisemoties van Panksepp 39
   • Competenties die voortkomen uit Cybernetic Big Five Theory 40
   • Competenties die voortkomen uit het Viable System Model 46
   • Competenties die voortvloeien uit Organizational Behavior Management 49
 • Werving & selectie 50
  • Inleiding 50
  • Cybernetic Big Five Theory 52
  • Doelen verwezenlijken en beloningen binnenhalen 56
  • Het Viable System Model 62
  • De combinatie van CB5T en het VSM 64
 • Appendix I: A circumplex model of Cybernetic Big Five Theory 65
  • Introduction 65
  • Why cybernetics? 67
  • Dealing with complexity 69
  • The Big Five 72
  • The aspects 74
  • Psychopathologies 75
  • Conclusion 76
  • How does this circumplex model of Cybernetic Big Five Theory compare to the Circumplex Model of Personality? 77
  • Openness for experience versus openness for reasoning 80
  • Impulsiveness 80
  • Literature 81
 • Appendix II: What is wrong with Neuroticism? 82
  • Introduction 82
  • Method 83
  • Results 83
  • Discussion 84
  • Conclusion 86