Casus: familiedynamiek in een gezin met vier personen.

Op het hoogste abstractieniveau van de Big Two zie je dat dit gezin in de neutraalstand sterk richting innovatief gedrag gaat. Innovatie is de organisatiekunde versie van exploratiegedrag. Dit gezin verkent, oftewel exploreert, graag de buitenwereld, maar ook de binnenwereld wanneer zij in hun normale doen zijn.

Als er stress in het gezin ontstaat, dan gaat het gezin zich op een tegenovergestelde manier gedragen. Zij gaan dan namelijk veel meer voor efficiency. Dat wil zeggen exploiteren in plaats van exploreren. Opeens speelt veel meer mee of zaken wel of geen nut hebben, of zelfs of ze wel of niet genoeg geld opleveren.

Wanneer het gezin ontspant, dan wordt het gezin een stuk socialer. Nut en efficiency spelen dan ook nog een rol, maar het sociale gedrag komt het meest naar boven.

In de huidige situatie gedraagt dit gezin zich vooral op een manier die overeenkomt met hun gedrag in normale doen. De kans is dus groot dat er in dit gezin er noch teveel stress is noch veel ontspanning.

De Big Five

Uiteraard laat het meer gedetailleerde niveau van de Big Five ongeveer hetzelfde patroon zien. Alleen zien we nu dat het exploratiegedrag in normale doen toch meer een kwestie is van het exploreren van de binnenwereld, dan de buitenwereld (Open voor Redeneringen). Terwijl bij het huidige gedrag juist weer te zien is dat het exploreren van de buitenwereld meer naar voren komt.

In tijden van stress blijft dit gezin de binnenwereld exploreren door Open te staan voor Redeneringen. Alleen komt daar nu het Conscientiousness gedrag bij kijken. Dat betekent dat de kans toeneemt dat dit gezin in tijden van stress na gaat denken (Open voor redeneringen) over hun lange termijn doelen en strategieën (Conscientiousness).

Bij ontspanning komt het exploreren van de binnenwereld en buitenwereld weer meer in balans en er komt een meer sociale factor bij in de vorm van Agreeableness. Dat betekent dat er meer verkent wordt hoe men samen over elkaar denkt en hoe men samen de wereld kunnen verkennen. Dat is ook voor een flink deel het huidige gedrag, behalve dat er in de huidige situatie ook een factor bijkomt dat men het belang van materiële beloningen meeweegt (Extraversion).

De Big Ten

Op het laagste abstractieniveau van de Big Ten zien we dat in haar normale doen dit gezin weinig dominant is (Tweede Viool) en zakelijk met elkaar omgaat (Hardvochtig) met een vleugje Compassie en Beleefdheid.

In tijden van stress legt dit gezin juist de nadruk op hard werken (IJver) en netjes werken (Ordentelijk) met ook redelijk wat negatieve emoties (Enthousiasme) en onderling druk uitoefenen (Assertief). Dit gaat wel gepaard met ook enig terugtrekken om de boel zelfstandig weer op te lossen (Onbewogen).

In tijden van ontspanning blijft het gezin redelijk Onbewogen, maar komt er wel meer actie naar voren in Rebels en Impulsief gedrag. Daarnaast gaan Compassie en Beleefdheid een grotere rol spelen.

In hun huidige situatie speelt er veel Rebels gedrag in combinatie met Compassie en Beleefdheid en Assertiviteit en Enthousiasme.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *