Het brein van de leider

Net zoals jij en ik een verschillend lichaamstype hebben, zo hebben jij en ik waarschijnlijk ook een ander breintype. Een breintype is niets meer en niets minder dan het aangeboren netwerk diep in je brein waar de leermachine zit die ervoor zorgt dat wij tijdens ons leven gedrag aanleren. De neurowetenschapper Jaak Panksepp heeft laten zien dat deze leermachine bestaat uit zeven primaire emoties. Deze emoties zijn sterk verbonden met wat we in ons leven willen en wat we juist willen vermijden. Omdat we vooral datgene doen waarmee we krijgen wat we willen, zorgen kleine verschillen zo diep in ons brein voor grote verschillen qua gedrag. Dit leidt tot negen verschillende breintypen.

Op het vlak van leiderschap betekent dit dat er negen verschillende leiders zijn. Wanneer je dan kijkt naar het gedrag van leiders, dan zie je dat er steeds allerlei hypes rondgaan over hoe een leider zich zou moeten gedragen. Als je deze hypes goed analyseert, dan blijkt het steeds te gaan om het gedrag van één de negen leiderstypen. Dat is de soort leider die op dat moment populair is. Dat is fijn voor leiders die het bijbehorende breintype hebben, maar voor de andere acht leiderstypen is dit even slikken. Zij worden opeens gevraagd om tegen hun eigen natuur in te gaan.

In Het Brein van de Leider worden deze negen verschillende leiders in detail uitgelicht. Elke vorm van leiderschap heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. Alle nadelen zijn vermijdbaar. Kortom, elke vorm van leiderschap kan een goede vorm van leiderschap zijn, zelfs in tijden dat die specifieke vorm van leiderschap niet populair is.

In Het Brein van de Leider wordt voor elke leider in detail uitgewerkt hoe hij omgaat met de zeven primaire emoties van Jaak Panksepp en wat zijn score op een Cybernetic Big Five Theory test betekent voor zijn vorm van leiderschap. Op die manier wordt elke leider zich bewust van die vorm van leiderschap die het beste bij zijn natuur past, leert hij hoe hij de nadelen van zijn breintype kan vermijden en hoe hij de voordelen kan uitvergroten. Met andere woorden: met Het Brein van de Leider kan elke leider succes hebben terwijl hij of zij zichzelf blijft.

19 juni 2024: boekpresentatie Het Brein van de Leider

Zoals altijd organiseren we een speciale boekpresentatie. Tijdens de boekpresentatie van Het Brein van de Leider op woensdagmiddag, ga ik dieper in op elk van de negen vormen van leiderschap. Jij bent van harte welkom om mee te doen met deze boekpresentatie. Uiteraard ontvang je dan een gesigneerd exemplaar van het boek, maar die middag leer je ook veel over wat voor soort leider jij zelf bent.

 • Trainer: Licensed NLP Master Trainer & VU-university certified OBM trainer/coach Joost van der Leij
 • Aantal dagen: 1
 • Data: 19 juni 2024
 • Tijden: 14 tot 17 uur
 • Locatie: Breintraining coöperatie, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
 • Tarief: 40 euro inc. 9% BTW
 • Alle deelnemers krijgen Het Brein van de Leider er gratis bij!
 • Kosteloos annuleren per email tot 24 uur van tevoren.

Het Neurogram op het werk: micro-neurodiversiteit in werving & selectie, team building, talent management, organisatiecultuur en veiligheid

Het Neurogram op het werk

Op 6 maart 2024 verschijnt het boek “Het Neurogram op het werk: subtiele neurodiversiteit in werving & selectie, team building, talent management, organisatiecultuur en veiligheid”:

Het Neurogram op het werk

Hier is de flaptekst:

Persoonlijkheid bestaat niet. Wat wij onder onze “persoonlijkheid” verstaan, zijn aangeboren evolutionaire gedragspatronen. Diep in ons brein zitten zeven gebieden die elk een primaire emotie produceren. Deze emoties zijn sterk verbonden met hoe ons brein gedrag aanleert aan de hand van de consequenties van eerder gedrag. Kleine verschillen in deze zeven gebieden zorgen ervoor dat we van elkaar verschillen qua “persoonlijkheid”, maar feitelijk gaat het dus over verschillende breintypen. Want net zoals je lichaamstypen hebt, heb je ook breintypen.

Organisaties houden te weinig rekening met de micro neurodiversiteit van breintypen. In “Het Neurogram® op werk” wordt op de volgende vijf gebieden aangegeven hoe rekening houden met micro neurodiversiteit de organisatie beter laat functioneren:

 1. Werving & Selectie. 
 2. Teambuilding.
 3. Talent Management.
 4. Cultuurverandering.
 5. Veiligheid.

Voor werving & selectie geldt dat je idealiter de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie wil hebben. Omdat wij mensen de wereld om ons heen organiseren aan de hand van hoe wij zelf in elkaar steken, is de structuur van organisaties vergelijkbaar met de werking van het brein. Dit betekent echter ook dat mensen met een bepaald breintype beter tot hun recht komen op de ene plek dan op de andere. Wanneer je het breintype van iemand weet dan kun je heel goed voorspellen waar hij of zij in de organisatie floreert. Maar ook op welke plekken in de organisatie hij of zij onnodig veel stress ervaart en suboptimaal presteert.

Qua teambuilding geldt dat veel van de miscommunicatie tussen medewerkers volgt op een verschil in breintypen. Hetzelfde geldt vaak voor het gevoel te worden tegengewerkt of zelfs te worden gesaboteerd. Wanneer medewerkers aan de hand van het Neurogram® model voor breintypen leren dat het niks met hen te maken heeft, maar dat het slechts om een verschil qua breintypen gaat, dan klaart de lucht en kunnen zij voortaan veel beter samenwerken.

Een talent is een biologisch voordeel voor het verwerven, verbeteren en optimaliseren van een competentie. In sport is dit begrijpelijk, maar binnen organisaties kun je hier weinig mee. Behalve dan wanneer je met breintypen aan de slag gaat, want dan kan je aan de hand van de biologische structuur van het brein precies zien welke talenten iemand heeft. Vervolgens kan je dan onderzoeken in hoeverre hij of zij deze talenten ook heeft weten om te zetten in competenties.

De cultuur van een organisatie zijn al die gedragingen die niet per se noodzakelijk zijn voor het primaire arbeidsproces. Een deel van die gedragingen zijn de evolutionaire gedragspatronen uit het Neurogram® model voor breintypen. Dus zonder inzicht in dat gedrag, mist er iets in het begrijpen van de organisatiecultuur. Nog belangrijker is het dat de meeste medewerkers in hun gedrag worden meegenomen door een relatief kleine groep cultuurbepalers. Dit volgt rechtstreeks op hoe breintypen in de praktijk werken. Zonder te weten wat het resultaat van dit proces binnen de organisatie is, maakt cultuurverandering heel moeilijk.

Op het vlak van veiligheid geldt dat elk breintype zo haar eigen risico’s heeft op het gebied van fysieke veiligheid en persoonlijkheid, psychosociale veiligheid, digitale veiligheid, milieu- en gezondheidsveiligheid en crisismanagement. Door de breintypen van alle medewerkers in kaart te brengen valt veel beter in te schatten wat de veiligheidsrisico’s voor de organisatie zijn.

Wanneer je gebruik wil maken van de voorinschrijving (boek wordt 5 maart 2024 verzonden) dan kan dat via:

6 maart 2024: boekpresentatie: Het Neurogram op het Werk

Zoals gebruikelijk organiseren we ook weer een boekpresentatie. Omdat Het Neurogram op het Werk over 5 verschillend gebieden gaat, is de boekpresentatie de hele dag! Het programma is:

 • 9.30 – 10: inloop
 • 10 – 10.30: korte introductie breintypen.
 • 10.30 – 11.30: Werving & selectie: waarom organisaties op ons brein lijken
 • 11.30 – 11.45: koffiepauze
 • 11.45 – 13: Teambuilding: hoe je kan vaststellen in welk gedrag een team tekortschiet
 • 13 – 14: Lunchpauze (niet inbegrepen)
 • 14 – 14.45: Talentmanagement: wat zijn de 31 aangeboren talenten?
 • 14.45 – 15.30: Cultuurverandering: hoe beÏnvloeden breintypen de cultuur van een organisatie?
 • 15.30 – 15.45: theepauze
 • 15.45 – 17: paneldiscussie over de vraag wat de invloed van “persoonlijkheid” oftewel breintypen is op de veiligheid binnen een organisatie met veiligheidsdeskundigen.

De boekpresentatie van Het Neurogram Handboek was in no time uitverkocht, dus mocht je mee willen doen, schrijf je dan direct. De logistieke details zijn:

 • Trainer: Licensed NLP Master Trainer & VU-university certified OBM trainer/coach Joost van der Leij
 • Aantal dagen: 1
 • Data: 6 maart 2024
 • Tijden: 10 tot 17 uur
 • Locatie: Breintraining coöperatie, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
 • Tarief: 150 euro inc. 9% BTW
 • Alle deelnemers krijgen Het Neurogram op het Werk er gratis bij!
 • Kosteloos annuleren per email tot 24 uur vantevoren.

Wanneer je mee wil doen met deze boekpresentatie, vul dan het onderstaande formulier in:

Mark Rutte, succesvolle werker

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van de Mark Rutte. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Autonomie

Dit zijn de factoren noemen die de hoge score van Mark Rutte op het gebied verklaren.

 1. Ervarenheid: Mark Rutte heeft een lange geschiedenis in de Nederlandse politiek, zowel als partijleider van de VVD als in diverse ministeriële rollen. Deze ervaring geeft hem het vertrouwen om onafhankelijk te handelen en beslissingen te nemen.
 2. Leiderschapsstijl: Rutte’s leiderschapsstijl is vaak beschreven als pragmatisch en direct, wat kan bijdragen aan een perceptie van autonomie. Hij lijkt comfortabel te zijn bij het nemen van beslissingen, zelfs in moeilijke omstandigheden.
 3. Partijondersteuning: Als leider van de VVD, een partij die over het algemeen waarden zoals individuele vrijheid en verantwoordelijkheid bevordert, zou Rutte mogelijk meer ruimte kunnen hebben om onafhankelijk te handelen dan leiders van andere partijen.
 4. Crisismanagement: Rutte’s aanpak van verschillende crises, zoals de financiële crisis, de vluchtelingencrisis en de COVID-19-pandemie, heeft mogelijk bijgedragen aan zijn reputatie voor autonomie. Hij heeft vaak krachtig en onafhankelijk gehandeld, ondanks kritiek en druk.

Exploitatie

In de context van leiderschap en management kan de term “exploitatie” worden geïnterpreteerd als het vermogen van een leider om bestaande vaardigheden, kennis en middelen efficiënt te gebruiken om operationele excellentie te bereiken en huidige doelen te bereiken. Dit in tegenstelling tot “verkenning”, wat zou kunnen verwijzen naar het innoveren, experimenteren en nieuwe kansen nastreven. Hier zijn de redenen waarom Mark Rutte hoog scoort op “exploitatie”:

 1. Efficiëntie: Mark Rutte heeft veel ervaring in de politiek en heeft laten zien dat hij efficiënt kan werken binnen de bestaande structuren en systemen.
 2. Pragmatisme: Rutte staat bekend om zijn pragmatische aanpak van politieke problemen. Hij richt zich vaak op concrete oplossingen voor huidige problemen, in plaats van te zoeken naar nieuwe, ongeteste benaderingen.
 3. Gerichtheid op resultaten: Rutte’s politieke carrière heeft aangetoond dat hij zeer resultaatgericht is. Hij lijkt erop gericht te zijn om de middelen die hij tot zijn beschikking heeft, zoals zijn team, beleidsinstrumenten en politieke kapitaal, te gebruiken om zijn doelen te bereiken.
 4. Ervaren team: Mark Rutte’s partij, de VVD, heeft veel ervaren politici. Hun vaardigheden en kennis kunnen Rutte helpen bij het effectief exploiteren van beschikbare middelen.

Extraversion

Extraversie is een persoonlijkheidstrek die wordt gekenmerkt door uitbundigheid, assertiviteit, spraakzaamheid, sociale dynamiek en een voorliefde voor opwinding. Het is één van de vijf grote persoonlijkheidskenmerken in de psychologie. Op basis van zijn publieke imago en gedrag scoort Mark Rutte hoog op extraversie om de volgende redenen:

 1. Sociale vaardigheden: Rutte wordt vaak gezien als iemand die gemakkelijk omgaat met mensen, zowel in formele als in informele settings. Hij lijkt te genieten van sociale interacties en heeft vaak een vrolijke en positieve uitstraling in de media.
 2. Open communicatie: Rutte staat bekend om zijn open en directe communicatiestijl. Hij is niet bang om zijn mening te geven en kan vaak energiek en gepassioneerd overkomen in debatten en interviews.
 3. Leiderschap: Rutte heeft al vele jaren leiding gegeven aan de VVD en heeft Nederland als premier door verschillende uitdagingen geleid. Dit type leiderschap vereist vaak een hoge mate van extraversie, omdat het betrokkenheid bij en interactie met een breed scala aan mensen en situaties vereist.
 4. Energie: Extraverte mensen staan bekend om hun hoge energieniveaus, en Rutte lijkt deze trek ook te hebben. Hij wordt vaak beschreven als energiek en dynamisch.

Assertief

Assertiviteit is een persoonlijkheidskenmerk dat gekenmerkt wordt door de bereidheid om voor je eigen rechten op te komen op een eerlijke, directe en geschikte manier. Het wordt vaak gezien als een teken van zelfvertrouwen en respect voor anderen. Hier zijn de redenen waarom Mark Rutte hoog scoort op assertiviteit:

 1. Directe Communicatie: Rutte staat bekend om zijn directe en duidelijke communicatiestijl. Hij aarzelt niet om zijn standpunt duidelijk te maken in publieke discussies, zelfs als dit kan leiden tot controverses.
 2. Besluitvaardigheid: Rutte heeft als premier van Nederland vaak moeilijke beslissingen moeten nemen, soms onder hoge druk. Zijn vermogen om in deze situaties beslissingen te nemen kan wijzen op een hoge mate van assertiviteit.
 3. Leiderschapspositie: Rutte’s langdurige positie als leider van de VVD en premier van Nederland vereist een bepaald niveau van assertiviteit. Om zo’n leiderschapspositie te behouden, moet iemand vaak assertief zijn in hun overtuigingen en in hun interacties met anderen.
 4. Zelfvertrouwen: Rutte straalt een hoge mate van zelfvertrouwen uit in zijn publieke optredens. Dit zelfvertrouwen draagt bij aan zijn assertiviteit, omdat hij gelooft in zijn eigen capaciteiten en overtuigingen.

Enthousiasme


Enthousiasme is een eigenschap die vaak wordt geassocieerd met energie, passie en een positieve houding. Dit zijn redenen waarom Mark Rutte als enthousiast kan worden beschouwd:

 1. Positieve Uitstraling: Rutte wordt vaak gezien als iemand met een positieve uitstraling. Zijn glimlach en optimistische toon dragen bij aan een algemeen beeld van enthousiasme.
 2. Betrokkenheid bij Werk: Rutte lijkt erg toegewijd aan zijn werk en aan de politiek. Dit kan worden geïnterpreteerd als enthousiasme voor zijn rol en voor het werk dat hij doet.
 3. Energiek Gedrag: Enthousiaste mensen worden vaak gekenmerkt door een hoge energie en activiteitsniveaus. Rutte’s gedrag, zowel in de Tweede Kamer als in interviews en op andere openbare momenten, is vaak energiek en actief.
 4. Passie voor Politiek: Rutte heeft een lange carrière in de politiek en toont passie voor zowel de uitdagingen als de mogelijkheden die het met zich meebrengt. Deze passie kan worden gezien als een vorm van enthousiasme.
 5. Interactie met Mensen: Rutte lijkt te genieten van de interactie met mensen, of het nu zijn collega’s, burgers of journalisten zijn. Dit soort sociale betrokkenheid kan ook gezien worden als een uiting van enthousiasme.

Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Daniel Arends, succesvolle werker

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van de Daniel Arends. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Autonomie

 1. Creatieve controle: Als stand-upcomedian en cabaretier heeft Daniel Arends volledige controle over zijn materiaal. Hij schrijft zijn eigen scripts en bepaalt zelf de inhoud van zijn optredens. Dit hoge niveau van creatieve controle draagt bij aan zijn score op autonomie.
 2. Zelfstandig denken: Arends staat bekend om zijn scherpe en vaak controversiële humor. Zijn vermogen om onafhankelijk te denken en uit te drukken is een uiting van autonomie. Hij lijkt zijn materiaal te kiezen op basis van zijn eigen overtuigingen en perspectieven, ongeacht hoe deze door het publiek kunnen worden ontvangen.
 3. Zelfstandige carrière: In de entertainmentindustrie is het vermogen om een ​​zelfstandige carrière te hebben en te behouden een teken van autonomie. Arends heeft getoond dat hij zelfstandig kan werken, zonder de behoefte aan constante begeleiding of sturing van anderen.
 4. Persoonlijke waarden: Het is mogelijk dat Arends in zijn persoonlijk leven veel waarde hecht aan autonomie. Dit kan tot uiting komen in zijn professionele keuzes en levensstijl.
 5. De noodzaak van zelfexpressie: Kunstenaars, waaronder comedians, gebruiken hun werk vaak als een manier van zelfexpressie. Dit verlangen en vermogen om jezelf uit te drukken, kan ook bijdragen aan een gevoel van autonomie.

Exploitatie

“Exploitatie” kan in verschillende contexten anders worden geïnterpreteerd. Als we ervan uitgaan dat het in deze context verwijst naar Daniel Arends’ vermogen om zijn talenten, vaardigheden en kansen optimaal te benutten, zijn dit de redenen dat hij hoog scoort op Exploitatie:

 1. Ervaring en vaardigheden: Daniel Arends heeft jarenlange ervaring in de entertainmentindustrie en heeft een aanzienlijk talent voor komedie. Dit stelt hem in staat om zijn vaardigheden en ervaring optimaal te benutten voor zijn carrière.
 2. Innovatie: Arends staat bekend om zijn unieke en vaak controversiële humor. Hij kan deze unieke stijl gebruiken om zich te onderscheiden van andere comedians en om nieuwe mogelijkheden in zijn carrière te creëren.
 3. Netwerken: In de entertainmentindustrie is het hebben van een sterk netwerk van groot belang. Arends kan zijn netwerk van andere artiesten, producenten en industrie professionals gebruiken om nieuwe kansen te creëren en te benutten.
 4. Marktinzicht: Arends kan een sterk inzicht hebben in de markt voor comedy en entertainment. Dit inzicht stelt hem in staat om te begrijpen wat zijn publiek wil, en om zijn shows en materiaal dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Risicobereidheid: Het vermogen en de bereidheid om risico’s te nemen kan ook bijdragen aan het vermogen van Arends om kansen te benutten. Zijn controversiële humor kan als risicovol worden beschouwd, maar kan ook nieuwe deuren openen.

Extraversion

 1. Publieke optredens: Stand-up comedy is een zeer publiek en sociaal beroep, dat meestal wordt beoefend door mensen die zich comfortabel voelen in de schijnwerpers en die genieten van interactie met grote groepen mensen. Dit draagt bij aan een hogere score op extraversion.
 2. Communicatievaardigheden: Arends staat bekend om zijn scherpe humor en zijn vermogen om zich op een boeiende manier uit te drukken. Deze sterke communicatievaardigheden zijn een teken van extraversion.
 3. Energie en enthousiasme: Extraverte mensen worden vaak gekenmerkt door hun energie en enthousiasme. Als stand-upcomedian moet Arends energiek en enthousiast op het podium staan om zijn publiek te vermaken.
 4. Sociale interactie: De interactie met het publiek is een belangrijk onderdeel van stand-up comedy. Arends moet op een bepaalde manier comfortabel zijn met deze interactie, wat wijst op extraversion.
 5. Expressiviteit: Extraverte mensen zijn vaak expressief en open in hun communicatie. Arends’ stijl van humor kan worden gezien als een vorm van expressiviteit, wat bijdraagt aan een hogere score op extraversion.

Assertief

Assertiviteit houdt in dat iemand in staat is om zijn of haar eigen mening, gevoelens, ideeën en behoeften op een directe, eerlijke en gepaste manier te uiten. Daniel Arends, als stand-upcomedian en cabaretier, moet een bepaalde mate van assertiviteit hebben om succesvol te zijn in zijn vak. Hier zijn de redenen waarom hij hoog scoort op assertiviteit:

 1. Publieke Expressie: Arends uit zijn gedachten en meningen publiekelijk via zijn stand-up routines en shows. Hij doet dit op een directe manier die kenmerkend is voor assertief gedrag.
 2. Controversiële Humor: Zijn stijl van humor is vaak scherp en kan controversieel zijn. Dit wijst op zijn vermogen om standpunten te verdedigen die misschien niet altijd populair zijn, wat een aspect van assertiviteit is.
 3. Zelfvertrouwen: Succesvolle stand-upcomedians moeten een hoge mate van zelfvertrouwen hebben om op het podium te kunnen presteren. Dit zelfvertrouwen uit zich in assertiviteit.
 4. Communicatievaardigheden: Assertieve mensen zijn vaak sterke communicatoren. Arends’ vermogen om met een publiek te communiceren wijst op een hoog niveau van assertiviteit.
 5. Zelfstandige Carrière: Arends heeft een zelfstandige carrière in de entertainmentindustrie. Het vermogen om zelfstandig te werken en de controle te hebben over zijn eigen carrière wijst op assertiviteit.

Enthousiasme

Als we kijken naar Daniel Arends’ carrière als stand-upcomedian en cabaretier, zijn dit de redenen waarom hij hoog scoort op enthousiasme:

 1. Passie voor zijn werk: Enthousiasme is vaak nauw verbonden met passie. Het feit dat Arends een succesvolle carrière heeft in de competitieve wereld van stand-up comedy, suggereert dat hij waarschijnlijk erg gepassioneerd is over wat hij doet. Dit uit zich in enthousiasme.
 2. Energieke optredens: Stand-upcomedy vereist een aanzienlijke hoeveelheid energie, zowel fysiek als mentaal. Arends’ optredens zijn energiek en dynamisch, wat kan worden geïnterpreteerd als enthousiasme.
 3. Publieke interactie: Een belangrijk onderdeel van stand-upcomedy is de interactie met het publiek. Een succesvolle interactie met het publiek vereist enthousiasme.
 4. Positieve feedback: Het ontvangen van positieve feedback en applaus van het publiek draagt ook bij aan het enthousiasme van een stand-upcomedian. Dit soort bevestiging kan iemands enthousiasme versterken.
 5. Creatieve expressie: De mogelijkheid om zijn creativiteit te uiten door middel van stand-up comedy draagt ook bij aan Arends’ enthousiasme. Het proces van het bedenken en uitvoeren van een grap of een verhaal kan zeer bevredigend en opwindend zijn.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van de dalai lama, luister dan naar aflevering #33, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Dalai lama, bemiddelaar

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van de dalai lama. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Sociale stabiliteit

De Dalai Lama, als spirituele leider van het Tibetaanse boeddhisme, heeft een diepe interesse in het bevorderen van sociale stabiliteit. Dit is om verschillende redenen:

 1. Boeddhistische principes: Het boeddhisme benadrukt de noties van compassie, vrede en harmonie, waarbij de volgelingen worden aangemoedigd om conflicten te vermijden en bij te dragen aan sociale stabiliteit.
 2. Het welzijn van de gemeenschap: Als spirituele leider is de Dalai Lama ook betrokken bij het welzijn van zijn gemeenschap. Sociale stabiliteit is cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van individuen binnen een gemeenschap. Het zorgt voor veiligheid, welzijn en de mogelijkheid om te groeien en te bloeien.
 3. Politieke redenen: De Dalai Lama heeft ook politieke verantwoordelijkheden. Hij was vóór zijn zelfopgelegde ballingschap in 1959 de politieke leider van Tibet. Sociale stabiliteit is in elke samenleving van groot belang om politieke voortgang en ontwikkeling mogelijk te maken. Het kan ook bijdragen aan het voorkomen van conflicten en het bevorderen van dialoog, wat kan leiden tot vreedzame oplossingen voor politieke problemen, zoals de kwestie van de Tibetaanse autonomie.
 4. Interreligieuze en interculturele dialoog: De Dalai Lama heeft veel werk verricht om bruggen te slaan tussen verschillende religieuze en culturele groepen, waarbij hij pleit voor wederzijds respect en begrip. Sociale stabiliteit kan worden bevorderd door deze vormen van dialoog, omdat ze helpen bij het verminderen van vooroordelen, het bevorderen van coëxistentie en het bouwen van harmonieuze samenlevingen.
 5. Globalisering en het milieu: De Dalai Lama heeft ook aandacht besteed aan wereldwijde uitdagingen zoals milieuvervuiling en klimaatverandering. Hij begrijpt dat sociale stabiliteit op mondiaal niveau nodig is om deze problemen effectief aan te pakken. Hij pleit voor een gecoördineerde wereldwijde reactie op deze problemen, wat alleen mogelijk is in een klimaat van stabiliteit en samenwerking.

Agreeableness

“Agreeableness” is een van de vijf grote persoonlijkheidstrekken in de psychologie, gekenmerkt door altruïsme, vriendelijkheid, hartelijkheid, medeleven en medewerking. Het is geen verrassing dat de Dalai Lama hoog scoort op dit kenmerk, gezien zijn rol en acties.

Hier zijn de redenen:

 1. Boeddhistische principes: De Dalai Lama, als spiritueel leider van het Tibetaanse boeddhisme, volgt en promoot principes die nauw aansluiten bij agreeableness. Medeleven, vriendelijkheid en altruïsme zijn kernprincipes van het boeddhisme.
 2. Rolmodel: Als spiritueel leider is de Dalai Lama een rolmodel voor velen. Hij zet zich actief in voor vrede, tolerantie en medeleven, waardoor hij wordt gezien als een uitzonderlijk agreeable figuur.
 3. Diplomatie en Dialoog: De Dalai Lama heeft zich altijd uitgesproken voor dialoog en vreedzaam overleg als de beste manier om conflicten op te lossen. Dit soort aanpak vereist een hoge mate van agreeableness, omdat het de bereidheid inhoudt om te luisteren, te begrijpen en compromissen te sluiten.
 4. Emotionele Intelligentie: De Dalai Lama heeft vaak benadrukt dat emotionele intelligentie essentieel is voor het bevorderen van menselijk welzijn en geluk. Een hoog niveau van emotionele intelligentie gaat vaak hand in hand met agreeableness, omdat het inzicht en empathie voor de emoties van anderen omvat.
 5. Zijn geschriften en toespraken: In zijn boeken, lezingen en openbare optredens toont de Dalai Lama consequent mededogen, respect en begrip voor anderen, ongeacht hun standpunt of achtergrond. Dit soort gedrag is typisch voor mensen met een hoge mate van agreeableness.

Compassie


Compassie, het vermogen om medeleven en empathie te tonen voor het lijden van anderen en de wens om dat lijden te verlichten, is een centrale waarde in veel spirituele tradities, waaronder het Tibetaanse boeddhisme, waarvan de Dalai Lama een belangrijke leider is. Dit zijn de redenen waarom hij hoog scoort op compassie:

 1. Boeddhistische leerstellingen: Compassie, bekend als “karuna” in het boeddhisme, is een fundamenteel concept in de boeddhistische filosofie. Het bevorderen van mededogen is een van de belangrijkste doelstellingen van het boeddhistische pad.
 2. Spirituele rol: Als de Dalai Lama heeft hij een spirituele verplichting om compassie te tonen en te verspreiden. Zijn rol vereist dat hij het lijden van anderen erkent en probeert te verlichten, zowel op individueel als op gemeenschapsniveau.
 3. Levenservaringen: De Dalai Lama heeft een aanzienlijke hoeveelheid lijden en uitdagingen meegemaakt, waaronder ballingschap uit zijn thuisland, Tibet. Deze ervaringen kunnen zijn mededogen hebben versterkt door hem een diep persoonlijk inzicht in lijden te geven.
 4. Openbare dienstverlening en engagement: De Dalai Lama is actief betrokken bij verschillende sociale en humanitaire oorzaken over de hele wereld. Hij heeft consequent blijk gegeven van mededogen in zijn inspanningen om geweld, onrecht en lijden te verminderen.
 5. Pedagogische rol: Door zijn talrijke toespraken, boeken en andere publicaties heeft de Dalai Lama het belang van compassie in de samenleving benadrukt. Hij heeft ook praktische methoden voorgesteld om mededogen in het dagelijks leven te cultiveren.

Beleefdheid

Beleefdheid is een belangrijk aspect van sociale interactie dat het vermogen van een persoon om respect en hoffelijkheid te tonen in zijn interacties met anderen weerspiegelt. Hier zijn de redenen waarom de Dalai Lama hoog scoort op beleefdheid:

 1. Boeddhistische leerstellingen: Respect voor anderen is een kernwaarde in het boeddhisme. Beleefdheid kan worden gezien als een uiting van dit respect, en de Dalai Lama, als een boeddhistisch leider, brengt dit in zijn gedrag tot uiting.
 2. Diplomatieke rol: De Dalai Lama heeft veel interacties op het wereldtoneel gehad, zowel met politieke leiders als met individuen uit verschillende culturen en religies. Beleefdheid is essentieel in deze context om effectieve en respectvolle communicatie te bevorderen.
 3. Rolmodel: Als publieke figuur en spiritueel leider is de Dalai Lama een rolmodel voor velen. Hij toont respect en beleefdheid in zijn interacties, wat bijdraagt aan zijn hoge score op beleefdheid.
 4. Pedagogische focus: De Dalai Lama benadrukt de noodzaak van ethiek en respectvol gedrag in zijn onderricht. Zijn beleefdheid in zijn eigen gedrag weerspiegelt deze leerstellingen.
 5. Persoonlijke waarden: Beleefdheid kan ook een weerspiegeling zijn van persoonlijke waarden en temperament. Gezien de vreedzame en respectvolle houding die de Dalai Lama consequent vertoont, is het waarschijnlijk dat beleefdheid een belangrijk aspect van zijn persoonlijkheid is.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van de dalai lama, luister dan naar aflevering #33, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Friedrich Nietzsche, levensgenieter

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Friedrich Nietzsche. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Exploratie

Friedrich Nietzsche, de beroemde Duitse filosoof van de late 19e eeuw, staat bekend om zijn radicale en vernieuwende gedachten. Zijn ideeën waren sterk afwijkend van de conventionele opvattingen van zijn tijd en hebben diepgaande invloed gehad op talloze aspecten van filosofie, literatuur en psychologie. Daarom scoort hij hoog op het aspect van “Exploratie”.

 1. Uitdaging van conventionele opvattingen: Nietzsche was bekend om zijn sterke kritiek en verwerping van traditionele opvattingen in filosofie, religie, en moraliteit. Hij stelde dat de traditionele morele waarden van de samenleving – met name die welke geworteld zijn in het christendom – niet noodzakelijkerwijs goed of waar zijn. Zijn filosofie van de “wil tot macht” en zijn idee van de “overmens” waren radicale uitdagingen van conventionele denkwijzen.
 2. Vernieuwende ideeën: Nietzsche’s werk is doordrongen van originele en creatieve ideeën. Hij stelde bijvoorbeeld voor dat we onze eigen waarden en betekenis in het leven moeten creëren, een idee dat ten grondslag ligt aan de latere existentialistische filosofie.
 3. Complexiteit en meerduidigheid: Nietzsche’s werk is diepgaand en complex, en vaak open voor meerdere interpretaties. Zijn schrijfstijl, met zijn gebruik van aforismen en metaforen, nodigt uit tot diepgaande exploratie en reflectie.
 4. Invloed op diverse velden: Nietzsche’s gedachten hebben niet alleen filosofie, maar ook literatuur, psychologie, kunst en zelfs wetenschap beïnvloed, wat aangeeft hoe breed en diepgaand zijn exploratie was.

Dus, in het kader van exploratie – het zoeken naar nieuwe ideeën, concepten, ervaringen, en manieren van begrijpen – scoort Nietzsche zeer hoog.

Open voor Redeneringen

Friedrich Nietzsche’s hoge score op “Open voor Redeneringen” is logisch gezien zijn diepgaande inzet voor filosofische analyse, kritisch denken en openheid voor diverse perspectieven. Dit is te zien in verschillende aspecten van zijn werk:

 1. Kritische analyse: Nietzsche stond bekend om zijn kritische houding tegenover traditionele opvattingen en overtuigingen. Hij was bereid om diep in te gaan op de grondbeginselen van de maatschappij, ethiek, religie, en zelfs filosofie zelf, om hun basis en implicaties te onderzoeken.
 2. Acceptatie van paradox en ambiguïteit: Nietzsche omarmde het idee dat het leven en de wereld vaak onverenigbaar en tegenstrijdig zijn, en hij was bereid om deze complexiteit te erkennen en erover te redeneren in zijn werk. Dit toont een hoge mate van openheid voor complexe en uitdagende redeneringen.
 3. Openheid voor diverse perspectieven: Nietzsche was ook open voor een breed scala aan ideeën en perspectieven. Hij stelde bijvoorbeeld voor dat er niet één enkele “waarheid” is, maar eerder vele verschillende interpretaties van de wereld, elk vanuit hun eigen perspectief.
 4. Vernieuwende filosofische ideeën: Nietzsche’s filosofie is gegrond in gedurfde en originele ideeën, zoals de “wil tot macht”, de “overmens”, en de aankondiging van de “dood van God”. Deze ideeën vragen om een diepgaande en open redenering om te begrijpen en te verkennen.

Deze factoren dragen er allemaal aan bij dat Nietzsche hoog scoort op “Open voor Redeneringen”. Hij was niet alleen bereid om complexe en uitdagende ideeën te onderzoeken, maar hij was ook bereid om de fundamentele aannames en overtuigingen die onder deze ideeën liggen, kritisch te bevragen.

Tweede viool

De term “Tweede viool” wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een persoon die een ondersteunende of minder prominente rol speelt in een bepaalde context. Als we het over Friedrich Nietzsche hebben, is het belangrijk om te benadrukken dat hij, ondanks zijn prominente status en invloed als filosoof, een groot deel van zijn leven in relatieve eenzaamheid en afzondering doorbracht. Dit draagt bij aan de reden waarom hij zo hoog scoort op deze schaal.

 1. Persoonlijk leven: Nietzsche leed aan verschillende gezondheidsproblemen, waaronder frequente migraine en een uiteindelijke mentale ineenstorting. Hij leefde een groot deel van zijn leven alleen, buiten het publieke oog, en had weinig persoonlijke relaties.
 2. Professionele isolatie: Nietzsche’s ideeën werden tijdens zijn leven grotendeels genegeerd of bekritiseerd door de academische gemeenschap. Dit versterkte zijn gevoel van isolatie en maakte hem tot een soort “tweede viool” in het filosofische discours van zijn tijd.
 3. Ondergeschikte positie van de filosofie: Nietzsche was zich sterk bewust van de “ondergeschikte” positie van de filosofie in de bredere maatschappij, en dit is een terugkerend thema in zijn werk. Hij bekritiseerde de maatschappij voor haar onvermogen om de diepere implicaties van haar eigen overtuigingen en waarden te begrijpen.

Dus, hoewel Nietzsche’s ideeën uiteindelijk enorm invloedrijk werden, was zijn persoonlijke en professionele ervaring er een van relatieve marginaliteit en ondersteuning, wat bijdraagt aan zijn hoge score op “Tweede viool”.

Rebel

Friedrich Nietzsche scoort hoog op “Rebel” om meerdere redenen, voornamelijk vanwege zijn radicale filosofie en zijn kritiek op conventionele overtuigingen en waarden:

 1. Kritiek op traditionele waarden: Nietzsche staat bekend om zijn uitgebreide kritiek op traditionele morele en religieuze waarden. Hij beweerde dat dergelijke waarden vaak leiden tot conformiteit en onderdrukking van het individu. Dit was te zien in zijn stelling “God is dood”, een uitspraak die bedoeld was om de aftakeling van traditionele religieuze waarden in de moderne samenleving aan te geven.
 2. Radicale filosofie: Nietzsche’s filosofie was radicaal en uitdagend. Zijn ideeën over de ‘wil tot macht’, de ‘eeuwige wederkeer’ en de ‘overmens’ waren uitdrukkingen van een diepgaande rebellie tegen de heersende filosofische en ethische denkbeelden van zijn tijd.
 3. Tegenstander van conformiteit: Nietzsche was sterk gekant tegen conformiteit. Hij pleitte voor individuele autonomie en het overwinnen van sociale en morele beperkingen. Dit is te zien in zijn concept van de ‘overmens’, het ideaal van het individu dat zijn eigen waarden schept en leeft volgens zijn eigen wil.
 4. Invloed op latere rebelse bewegingen: Nietzsche’s werk heeft vele latere rebelse en revolutionaire bewegingen en denkers beïnvloed, waaronder existentialisten, postmodernisten, en zelfs sommige anarchisten.

Nietzsche’s rebelse houding is een integraal onderdeel van zijn filosofie. Hij daagde de gevestigde orde uit en riep op tot een herwaardering van alle waarden, waarbij hij individuen aanspoorde om hun eigen paden te banen. Daarom scoort hij hoog op “Rebel”.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Friedrich Nietzsche, luister dan naar aflevering #30, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Willem Jan van de Wetering, levensgenieter

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Willem Jan van de Wetering (1946-2019). Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Exploratie

Als Enneagram expert, scoorde Willem Jan van de Wetering hoog op aanpassingsvermogen of “Exploratie”. In zijn werk met het Enneagram, moest hij immers een diep inzicht hebben in menselijk gedrag, inclusief aanpassingsvermogen. Bovendien gaf zijn uitgebreide ervaring met mensen van vele verschillende persoonlijkheidstypes hem een sterk vermogen om zich aan te passen aan verschillende situaties en perspectieven.

Daarnaast droeg zijn focus op zelfontwikkeling en groei, centrale thema’s in zijn werk met het Enneagram, bij aan een hoge mate van aanpassingsvermogen. Het vermogen om te leren en te groeien is immers een cruciaal onderdeel van aanpassingsvermogen.

Open voor Redeneringen

Willem Jan van de Wetering scoorde hoog op het kenmerk ‘Open voor Redeneringen’. Dit houdt verband met zijn werk en expertise op het gebied van het Enneagram, dat een diepgaande kennis van en openheid voor diverse menselijke gedragingen en perspectieven vereist.

‘Open voor Redeneringen’ wordt gezien als de bereidheid en het vermogen om nieuwe ideeën te overwegen, complexe problemen te analyseren, en logisch en kritisch te denken. Dit is een cruciale eigenschap voor iemand die werkt in een veld zoals persoonlijkheidspsychologie of coaching, waarbij het begrijpen van de unieke ervaringen en perspectieven van mensen essentieel is.

Het Enneagram is een complex en veelzijdig systeem dat een diepgaand inzicht in de menselijke natuur biedt. Van de Wetering’s expertise op dit gebied suggereert dat hij goed in staat was om complexe informatie te verwerken en te analyseren, wat bijdraagt aan een hoge score op ‘Open voor Redeneringen’.

Rebel

Willem Jan van de Wetering scoorde hoog op een eigenschap of kenmerk dat je beschrijft als “Rebel”. In de context van persoonlijkheidskenmerken of gedragsstijlen, wordt een “rebel” gezien als iemand die de status quo in vraag stelt, die de neiging heeft om tegen de stroom in te gaan, en die bereid is om nieuwe of onconventionele benaderingen te verkennen. Dit kan ook betekenen dat de persoon niet bang is om standpunten of overtuigingen uit te dragen die kunnen afwijken van de algemeen aanvaarde normen.

In zijn werk met het Enneagram kan Willem Jan van de Wetering als “rebel” worden gezien in de zin dat hij een diepgaande en soms provocerende kijk op menselijk gedrag biedt, die de mensen uitdaagt om hun eigen gedrag en overtuigingen op een dieper niveau te onderzoeken. Dit draagt bij aan een hoge score op een kenmerk zoals “Rebel”.

Daarnaast biedt werk als auteur en spreker hem de mogelijkheid om onconventionele ideeën te verkennen en te promoten, wat ook kan bijdragen aan een “rebel” score.

Tweede viool

“Tweede viool spelen” wordt over het algemeen gebruikt om te verwijzen naar iemand die een ondersteunende of minder prominente rol speelt in een bepaalde situatie of context. Dit suggereert dat de persoon mogelijk uitblinkt in het helpen of faciliteren van anderen, zonder noodzakelijkerwijs zelf in de schijnwerpers te staan.

In de context van Willem Jan van de Wetering’s werk met het Enneagram, betekent dit dat hij effectief was in het ondersteunen van anderen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Als coach en trainer blinkte hij uit in het creëren van omstandigheden waarin anderen kunnen leren en groeien, zonder noodzakelijk zelf de centrale figuur te zijn. Dit draagt bij aan een hoge score op “Tweede viool”.

Daarnaast is het ook zo dat Van de Wetering’s benadering van het Enneagram en zijn filosofie over persoonlijke ontwikkeling de nadruk leggen op de waarde van nederigheid, empathie en dienstbaarheid aan anderen, wat ook bijdraagt aan een hoge “Tweede viool” score.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Willem Jan van de Wetering, luister dan naar aflevering #28, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van Frank Farrelly, baas

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Frank Farrelly. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Exploratie

Frank Farrelly, bekend vanwege zijn ontwikkeling van de therapeutische methode genaamd Provocatieve Therapie, scoort inderdaad hoog op “Exploratie” vanwege zijn innovatieve en avontuurlijke benadering van psychotherapie.

Provocatieve Therapie was baanbrekend toen het werd geïntroduceerd, omdat het een afwijking betekende van de traditionele cliëntgerichte therapieën. Farrelly’s methode omvat humor en uitdaging, en prikkelt patiënten om hun eigen aannames en overtuigingen ter discussie te stellen. Deze aanpak vereist een hoge mate van exploratie, omdat het zowel voor de therapeut als voor de cliënt een reis naar het onbekende betekent.

Bovendien vereist Farrelly’s benadering van therapie een voortdurende bereidheid om te leren, te groeien en nieuwe ideeën en technieken te onderzoeken. Dit toont een hoge mate van openheid voor nieuwe ervaringen, een kenmerk dat vaak geassocieerd wordt met hoge scores op exploratie.

Ongeremd (Disinhibition)

Frank Farrelly kan hoog scoren op “Ongeremdheid” (of Disinhibition) vanwege zijn unieke benadering van psychotherapie. Zijn stijl, bekend als Provocative Therapy, was opmerkelijk omdat het traditionele therapeutische normen doorbrak.

In plaats van een ondersteunende, geruststellende aanpak te volgen, daagde Farrelly zijn cliënten uit, prikkelde hen, en gebruikte vaak humor en absurditeit om hen te helpen hun eigen aannames en overtuigingen ter discussie te stellen. Deze methode was zeer onconventioneel op het moment dat het werd geïntroduceerd en vereist een zekere mate van ongeremdheid van zowel de therapeut als de cliënt.

Ongeremdheid verwijst naar de neiging om impulsief te handelen, weinig zelfbeheersing te tonen, en sociale en normatieve beperkingen te negeren. Farrelly’s bereidheid om de conventionele wijsheid te trotseren en een onorthodoxe therapeutische stijl te omarmen, toont zeker elementen van deze eigenschap.

Houd er echter rekening mee dat “ongeremdheid” in de psychologie vaak wordt geassocieerd met risicovol of schadelijk gedrag, wat niet per se van toepassing is op Farrelly’s werk. Zijn benadering, hoewel provocerend, was bedoeld om de therapeutische relatie te verrijken en cliënten te helpen hun problemen op een nieuwe manier te benaderen.

Rebel

Frank Farrelly, als de ontwikkelaar van de provocatieve therapie, scoort zeker hoog op “Rebellie” omdat zijn benadering van psychotherapie sterk afwijkt van de traditionele methoden.

De provocatieve therapie, zoals de naam al aangeeft, is provocerend van aard. In plaats van passief de cliënt te begeleiden, daagt de therapeut in deze benadering de cliënt uit en provoceert hij of zij bewust reacties. Deze methode is vaak humoristisch en onorthodox, wat in zekere zin een daad van rebellie is tegen de gevestigde conventies in psychotherapie.

Bovendien was Farrelly een voorvechter van innovatie in zijn vakgebied, wat vaak een mate van rebellie vereist tegen de gevestigde denkwijzen en praktijken. Door het uitdagen van de status quo en het zoeken naar nieuwe manieren om cliënten te helpen, heeft Farrelly een blijvende invloed uitgeoefend op het veld van psychotherapie.

Korte termijn (impulsief)

Frank Farrelly scoort hoog op “Korte termijn” of “Impulsiviteit” omdat zijn therapeutische methode, de provocatieve therapie, impulsiviteit en spontaniteit als onderdeel van de techniek gebruikt.

In de provocatieve therapie gebruikt de therapeut humor, absurditeit en verrassing om de cliënt uit zijn of haar comfortzone te halen en te helpen nieuwe perspectieven op hun problemen te zien. Dit vereist een hoge mate van spontaniteit en het vermogen om impulsief te reageren op wat de cliënt zegt of doet. Farrelly moest in staat zijn om snel te reageren en onverwachte wendingen in de gesprekken te nemen.

Echter, hoewel zijn therapeutische techniek impulsiviteit omvatte, is het belangrijk om op te merken dat dit niet noodzakelijk betekent dat Farrelly in zijn persoonlijk leven of professionele praktijk onverantwoordelijk of onbedachtzaam was. Zijn methode was gebaseerd op een diep begrip van de menselijke psychologie en hij gebruikte zijn spontane, provocatieve aanpak met het doel om cliënten te helpen groeien en veranderen.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Frank Farrelly, luister dan naar aflevering #26, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van Tony Robbins, succesvolle werker

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Tony Robbins. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Autonomie

Tony Robbins scoort hoog op autonomie om deze redenen:

 1. Zelf-actualisatie: Robbins is een voorstander van zelfontplooiing en heeft zijn hele carrière eraan gewijd anderen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Dit omvat het bevorderen van autonomie, het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen en controle over je leven te hebben.
 2. Persoonlijke Ervaring: Robbins heeft in zijn leven veel tegenslagen overwonnen, en deze ervaringen hebben hem geholpen een hoge mate van autonomie te bereiken. Hij heeft zijn leven volledig veranderd door zijn gedachten en gedrag te beheersen, wat een groot deel van zijn boodschap is.
 3. Ondernemerschap: Robbins is ook een succesvol zakenman en investeerder. Hij heeft tal van bedrijven en ondernemingen geleid, wat een hoge mate van autonomie vereist.
 4. Effectiviteit: Robbins’ methoden en technieken zijn door velen erkend als effectief bij het bevorderen van autonomie. Zijn benadering van coaching, gebaseerd op neurolinguïstisch programmeren (NLP), cognitieve gedragstherapie en andere methoden, is gericht op het veranderen van gedachten, overtuigingen en gedragingen om zelfvertrouwen en autonomie te vergroten.
 5. Inspiratie en invloed: Robbins heeft miljoenen mensen over de hele wereld bereikt en geïnspireerd. Door zijn boeken, lezingen, seminars en andere media heeft hij mensen geholpen in te zien dat ze de macht hebben om hun eigen leven te leiden en te veranderen. Dit draagt bij aan het bevorderen van autonomie.

Exploitatie

Het is belangrijk om op te merken dat “exploitatie” verschillende connotaties kan hebben, afhankelijk van de context. In de context van ondernemerschap en bedrijfsvoering, verwijst exploitatie vaak naar het vermogen van een individu of organisatie om de beschikbare hulpbronnen en kansen volledig te benutten. Hier zijn enkele redenen waarom Tony Robbins hoog kan scoren op exploitatie in deze context:

 1. Bedrijfsprestaties: Robbins heeft een indrukwekkend zakelijk succes bereikt door de jaren heen. Hij heeft zijn bekendheid en invloed gebruikt om een reeks bedrijven te starten en te leiden, waaronder onderwijsplatforms, media-bedrijven, en wellness producten. Dit toont zijn vermogen om mogelijkheden in verschillende industrieën te exploiteren.
 2. Persoonlijk merk: Robbins heeft met succes zijn persoonlijke merk gebouwd en geëxploiteerd. Hij is een van de meest erkende persoonlijke ontwikkelingsgoeroes ter wereld, en hij heeft deze bekendheid gebruikt om boeken te publiceren, seminars te houden, en te spreken op evenementen over de hele wereld.
 3. Netwerkmogelijkheden: Robbins heeft een uitgebreid netwerk van invloedrijke individuen en organisaties, dat hij effectief heeft gebruikt voor zijn zakelijke en persoonlijke doeleinden.

Als “exploitatie” wordt gebruikt in een negatieve context, zoals het uitbuiten van mensen voor persoonlijk gewin, dan is het belangrijk op te merken dat dit onderwerp controversieel kan zijn en het kan aan individuele interpretatie onderhevig zijn. Tony Robbins heeft kritiek gekregen van sommigen die geloven dat zijn seminars en programma’s overprijsd zijn of dat ze mensen uitbuiten die op zoek zijn naar hulp. Echter, velen zien de waarde en effectiviteit in zijn werk en geloven dat de voordelen van zijn programma’s de kosten rechtvaardigen.

Extraversion


Extraversie is een persoonlijkheidskenmerk dat gekenmerkt wordt door uitbundigheid, assertiviteit, en hoge niveaus van energie en sociale activiteit. Tony Robbins scoort hoog op extraversie om een aantal redenen:

 1. Sociaal Gedrag: Robbins is bekend om zijn grote sociale aanwezigheid. Hij is een charismatische spreker die duizenden mensen aantrekt tijdens zijn seminars en lezingen. Dit vereist een aanzienlijke mate van sociaal engagement, een kenmerk van extraversie.
 2. Energie: Robbins staat bekend om zijn buitengewone energieniveau. Hij houdt vaak urenlange lezingen en seminars, en hij toont een opmerkelijke mate van enthousiasme en energie in zijn presentaties.
 3. Assertiviteit: Als spreker en coach is Robbins zeer assertief. Hij is niet bang om uitdagende vragen te stellen of moeilijke onderwerpen aan te snijden. Hij stelt mensen in staat om buiten hun comfortzone te treden, wat vereist dat hij zelf assertief en sterk is.
 4. Optimisme: Extraverte mensen zijn vaak optimistisch, en Robbins is geen uitzondering. Hij promoot een boodschap van positieve verandering en mogelijkheden, die zijn optimistische kijk op het leven weerspiegelt.
 5. Sociale Dominantie: Robbins is ook sociaal dominant, wat betekent dat hij de neiging heeft om de leiding te nemen in sociale situaties. Dit is duidelijk in zijn rol als spreker en coach, waar hij de richting en focus van zijn seminars bepaalt.

Assertiviteit

Assertiviteit is de vaardigheid om op te komen voor jezelf en je rechten op een directe, eerlijke en passende manier uit te drukken zonder de rechten van anderen te schenden. Tony Robbins scoort hoog op assertiviteit om een aantal redenen:

 1. Directe Communicatie: Robbins staat bekend om zijn directe en eerlijke communicatiestijl. Hij is niet bang om gevoelige of uitdagende onderwerpen aan te snijden in zijn seminars, coaching sessies of openbare toespraken.
 2. Leiderschap: Als leider van meerdere succesvolle bedrijven en als invloedrijk spreker heeft Robbins de noodzaak om assertief te zijn. Hij heeft de verantwoordelijkheid om zijn visie en ideeën duidelijk over te brengen en om te zorgen voor de behoeften van zijn bedrijven en klanten.
 3. Zelfvertrouwen: Robbins heeft een sterk gevoel van zelfvertrouwen, wat essentieel is voor assertief gedrag. Hij gelooft in zijn ideeën en methoden, en hij is niet bang om deze uit te dragen, ondanks eventuele kritiek of tegenstand.
 4. Probleemoplossing: Robbins’ aanpak van coaching en persoonlijke ontwikkeling is zeer oplossingsgericht. Hij bevordert het idee dat we allemaal in staat zijn om de obstakels en uitdagingen in ons leven te overwinnen. Dit vereist een assertieve mindset – de bereidheid om actie te ondernemen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven.
 5. Invloed: Robbins heeft een breed bereik en invloed, en hij gebruikt deze om zijn boodschap over te brengen. Hij is assertief in het bevorderen van zijn ideeën en overtuigingen, zowel op individueel niveau als op grotere schaal.

Deze kenmerken tonen aan waarom Tony Robbins hoog scoort op assertiviteit. Hij is een sterke, zelfverzekerde spreker die een directe en eerlijke communicatiestijl hanteert.

Enthousiasme

Tony Robbins is bekend om zijn levendige energie en enthousiasme. Er zijn verschillende redenen waarom hij hoog scoort op dit kenmerk:

 1. Energieke Presentaties: Robbins is bekend om zijn dynamische en energieke presentatiestijl. Zijn seminars zijn vaak gevuld met interactieve oefeningen, krachtige verhalen, en gepassioneerde toespraken die zijn enthousiasme tonen.
 2. Passie voor zijn Werk: Robbins heeft een diepe passie voor zijn werk in persoonlijke ontwikkeling en levenscoaching. Hij heeft toewijding getoond aan het helpen van anderen om hun potentieel te bereiken en om positieve verandering in hun leven te creëren, en zijn enthousiasme voor dit werk is duidelijk.
 3. Optimisme: Robbins promoot een boodschap van optimisme en positieve verandering. Hij gelooft in de kracht van het menselijk potentieel en in het vermogen van mensen om hun leven te transformeren. Dit optimisme draagt bij aan zijn algemene enthousiasme.
 4. Interactie met het Publiek: Robbins heeft een natuurlijk vermogen om te verbinden met zijn publiek, of het nu in een persoonlijke coaching sessie is of voor duizenden mensen tijdens een seminar. Zijn interactie met het publiek is vaak levendig en enthousiast.
 5. Fysieke Expressie: Robbins gebruikt vaak fysieke expressie om zijn enthousiasme te tonen. Hij beweegt zich veel tijdens zijn presentaties, gebruikt gebaren en lichaamstaal om zijn punten over te brengen, en creëert een energieke sfeer.

Deze factoren dragen allemaal bij aan de hoge score van Tony Robbins op enthousiasme. Zijn energie en passie zijn kenmerkend voor zijn stijl en dragen bij aan zijn succes als spreker en coach.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Tony Robbins, luister dan naar aflevering #24 en #27, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Vandaag Inside groepsdynamiek

Het persoonlijkheidsprofiel van Wilfred Genee, succesvolle werker

Autonomie

Wilfred Genee is bekend als een Nederlandse radio- en televisiepresentator. Hij toonde in zijn rollen vaak onafhankelijk denken en zelfsturend gedrag, wat twee kernelementen van autonomie zijn.

Genee heeft gewerkt in diverse rollen waar hij de leiding had, zoals bij het programma “Voetbal Inside” (later “Vandaag Inside”). Deze rollen vereisen het vermogen om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen. Ook heeft hij vaak uitgesproken meningen en is hij niet bang om controverse op te zoeken, wat kan duiden op een gevoel van autonomie.

Genee heeft in de loop van zijn carrière heeft aangetoond dat hij zijn eigen weg kan volgen, zelfs als dit betekent dat hij zich moet onderscheiden van de menigte of tegen populaire opinies in moet gaan.

Exploitatie


Exploitatie in psychologische zin kan verwijzen naar iemands vermogen om bestaande kennis, vaardigheden en middelen te benutten om resultaten te bereiken:

 1. Ervaring en Vaardigheden: Wilfred Genee heeft een lange en succesvolle carrière in de media, met name op het gebied van sportjournalistiek. Hij heeft ongetwijfeld een schat aan kennis en ervaring opgebouwd die hij effectief kan gebruiken in zijn huidige werk. Deze exploitatie van bestaande vaardigheden kan leiden tot superieure resultaten.
 2. Netwerken: In zijn rol als presentator van populaire tv-programma’s zoals “Voetbal Inside” (later “Vandaag Inside”) heeft Genee toegang tot een uitgebreid netwerk van professionals in de voetbal- en mediawereld. Het benutten van deze netwerken kan worden gezien als exploitatie.
 3. Controverse: Genee staat erom bekend dat hij niet bang is voor controverse. Het vermogen om controverse te gebruiken als een middel om de aandacht van het publiek te trekken en te behouden, kan ook worden gezien als een vorm van exploitatie.
 4. Multimedia-Aanpak: Genee werkt op zowel de radio als de televisie, en exploiteert daarmee verschillende mediakanalen om zijn werk en boodschap te verspreiden.

Extraversion

Extraversie is een van de vijf grote persoonlijkheidskenmerken in de psychologie. Extraverte mensen zijn vaak sociaal, energiek, enthousiast en actiegericht. Ze genieten van gezelschap en zijn meestal comfortabel in situaties waarin ze de aandacht van anderen krijgen.

 1. Sociale Interactie: Als presentator van radio- en televisieprogramma’s, heeft Genee een carrière die veel sociale interactie vereist. Hij lijkt comfortabel en enthousiast in deze rol, wat duidt op een hoge mate van extraversie.
 2. Expressiviteit: Genee staat erom bekend dat hij uitgesproken meningen heeft en niet bang is om controversiële onderwerpen aan te pakken. Deze bereidheid om zich uit te drukken en het gesprek te sturen wijzen op extraversie.
 3. Energie en Enthousiasme: Extraverte mensen worden vaak gekenmerkt door hun energie en enthousiasme. In zijn rol als presentator brengt Genee vaak energie en enthousiasme over, wat duidt op extraversie.

Assertiviteit

Wilfred Genee is een bekende Nederlandse televisiepresentator en radiohost, vooral bekend van zijn werk op Voetbal Inside (later omgedoopt tot Vandaag Inside). Hij staat bekend om zijn scherpe en soms confronterende interviewstijl.

Assertiviteit is het vermogen om voor jezelf op te komen, je mening te geven en je rechten op een open en eerlijke manier te verdedigen, zonder anderen te kwetsen. Het houdt in dat je jezelf op een directe, eerlijke en gepaste manier uitdrukt.

 1. Directe communicatie: Genee staat bekend om zijn directheid in zijn communicatie. Hij stelt vaak scherpe vragen en is niet bang om controversiële onderwerpen aan te snijden. Deze directheid is een teken van assertiviteit.
 2. Grenzen stellen: In het kader van zijn programma’s, wordt Genee vaak gezien als degene die de lijn trekt en structuur geeft aan de discussies, wat een vorm van assertiviteit is.
 3. Meningsuiting: Genee is ook niet bang om zijn mening te geven, zelfs als die mening niet populair is. Hij is open en eerlijk in zijn uitingen, wat opnieuw een teken van assertiviteit is.
 4. Respect voor anderen: Hoewel hij bekend staat om zijn confronterende stijl, probeert Genee respect te tonen voor de meningen en gevoelens van anderen. Dit evenwicht tussen zelfexpressie en respect voor anderen is een belangrijk aspect van assertiviteit.

Enthousiasme

Enthousiasme wordt over het algemeen gekenmerkt door een hoge mate van energie, opwinding en betrokkenheid bij een bepaalde activiteit of onderwerp. Het is ook nauw verbonden met passie. Gezien Wilfred Genee’s publieke optredens en zijn carrière, zijn er deze redenen waarom hij hoog scoort op enthousiasme:

 1. Passie voor zijn werk: Genee heeft een oprechte passie voor zijn werk, vooral met betrekking tot voetbal en sportjournalistiek. Dit enthousiasme kan gemakkelijk worden waargenomen in zijn presentaties en interviews, wat waarschijnlijk bijdraagt aan zijn hoge score op deze eigenschap.
 2. Communicatiestijl: Genee’s communicatiestijl is vaak energiek en levendig. Hij is enthousiast over de onderwerpen die hij bespreekt, en deze energie kan overslaan op zijn publiek, wat zijn enthousiasme nog meer benadrukt.
 3. Engagement: Hij is zeer betrokken bij zijn werk en de onderwerpen die hij behandelt. Deze betrokkenheid kan worden geïnterpreteerd als enthousiasme.
 4. Positieve instelling: Enthousiasme gaat vaak hand in hand met een positieve instelling, en Genee is vaak optimistisch en positief in zijn presentaties en interviews. Deze positiviteit kan worden gezien als een uiting van enthousiasme.
 5. Bereidheid om te leren: Een andere mogelijke indicatie van enthousiasme is de bereidheid om te leren en nieuwe dingen te ontdekken. Gezien Genee’s brede interesses en zijn voortdurende ontwikkeling in zijn carrière, lijkt hij deze bereidheid te hebben, wat kan bijdragen aan zijn enthousiasme.

Het persoonlijkheidsprofiel van Johan Derksen, baas

Sociale Stabiliteit

Johan Derksen is een bekende persoonlijkheid in Nederland, vooral bekend om zijn rol als voetbalanalist bij het programma Vandaag Inside. Sociale stabiliteit is een kenmerk dat verwijst naar iemands vermogen om kalm en evenwichtig te blijven in sociale situaties, zelfs wanneer ze uitdagend of stressvol zijn. Gebaseerd op Derksen’s publieke optredens, zijn dit de redenen waarom hij hoog scoort op sociale stabiliteit:

 1. Vastberadenheid in zijn overtuigingen: Derksen staat bekend om zijn sterke meningen en het vasthouden aan zijn overtuigingen, zelfs als ze controverse veroorzaken. Dit is een teken van sociale stabiliteit, omdat het aangeeft dat hij niet gemakkelijk wordt beïnvloed door sociale druk of kritiek.
 2. Ervaring in de media: Met jaren van ervaring in de media en op televisie heeft Derksen veel ervaring met het omgaan met verschillende soorten sociale situaties, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan zijn vermogen om kalm en stabiel te blijven.
 3. Onverschrokkenheid: Derksen lijkt niet snel geïntimideerd te zijn door anderen, wat wijst op een hoge mate van sociale stabiliteit. Hij is niet bang om uit te komen voor zijn overtuigingen, ongeacht de potentiële sociale gevolgen.
 4. Rust en kalmte: Hoewel Derksen bekend staat om zijn scherpe opmerkingen en kritieken, is hij over het algemeen kalm en beheerst in zijn manier van spreken en gedragen. Dit is ook een teken zijn van sociale stabiliteit.
 5. Realisme: Derksen lijkt een realistische kijk op dingen te hebben en wordt zelden meegesleept door overdreven optimisme of pessimisme. Dit evenwicht draagt ook bij aan zijn sociale stabiliteit.

Exploratie

Exploratie verwijst naar het verlangen om nieuwe ervaringen te zoeken, te leren en te groeien, evenals het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties en veranderingen. Het omvat ook nieuwsgierigheid, openheid voor ervaringen en de bereidheid om risico’s te nemen in het nastreven van nieuwe kennis of ervaringen. Op basis van Johan Derksen’s publieke verschijningen en carrière, zijn er deze redenen waarom hij hoog scoort op exploratie:

 1. Diversiteit aan belangen: Johan Derksen heeft een breed scala aan interesses getoond, van voetbal en sportjournalistiek tot muziek. Deze diversiteit aan interesses is een teken van exploratieve neigingen.
 2. Bereidheid om controverses te omarmen: Derksen schuwt geen controversiële onderwerpen of meningen. Dit wijst op een exploratieve natuur, omdat het de bereidheid aantoont om moeilijke of oncomfortabele gebieden te verkennen in plaats van ze te vermijden.
 3. Carrièreveranderingen: Derksen heeft verschillende rollen vervuld in zijn carrière, waaronder journalist, voetballer, en redacteur. Deze bereidheid om nieuwe rollen en uitdagingen op te zoeken en aan te nemen, is ook een teken van een exploratieve persoonlijkheid.
 4. Openheid voor nieuwe ideeën: Hoewel Derksen bekend staat om zijn sterke meningen, lijkt hij ook open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. Deze openheid wijst op een verlangen naar exploratie en groei.
 5. Onafhankelijk denken: Derksen heeft de neiging om zijn eigen pad te volgen en zich niet te laten beïnvloeden door de meningen van anderen. Dit kan ook wijzen op een exploratieve persoonlijkheid, omdat het suggereert dat hij bereid is om onbekende of onconventionele paden te verkennen.

Ongeremd (Disinhibition)

Ongeremdheid of disinhibitie, in een psychologische context, verwijst naar een neiging om impulsief te handelen zonder veel zelfcensuur of overweging van de mogelijke gevolgen. Dit kan ook omvatten het uiten van meningen zonder veel terughoudendheid. Ditzijn de redenen waarom Johan Derksen hoog scoort op dit kenmerk, op basis van zijn publieke optredens en gedrag:

 1. Openhartigheid: Derksen is berucht om zijn openhartigheid en zijn bereidheid om zijn gedachten en meningen te uiten zonder veel zelfcensuur. Dit is een vorm van ongeremd gedrag.
 2. Controverse: Derksen schuwt geen controversiële meningen of onderwerpen. Hij lijkt niet bijzonder bezorgd te zijn over hoe anderen hem misschien beoordelen op basis van zijn uitspraken, wat opnieuw wijst op ongeremdheid.
 3. Impulsiviteit: Er is in zijn publieke optredens een neiging om te spreken en te handelen op basis van zijn eerste impulsen, zonder veel zichtbare aarzeling of zelfcensuur.
 4. Gebrek aan terughoudendheid: In zijn rol bij Vandaag Inside, en in andere publieke optredens, heeft Derksen vaak weinig terughoudendheid getoond in het bespreken van gevoelige of persoonlijke onderwerpen, wat wijst op een zekere mate van ongeremdheid.
 5. Tegen de stroom in: Derksen is bekend om zijn bereidheid om tegen de stroom in te gaan en zijn eigen pad te volgen, ongeacht wat anderen misschien denken of verwachten. Dit is een vorm van ongeremd gedrag.

Rebel

Het kenmerk “Rebel” kan worden geassocieerd met iemand die geneigd is regels te betwisten, conventies uit te dagen, en zijn of haar eigen weg te gaan, zelfs als dat controversieel of onconventioneel is. Johan Derksen, bekend om zijn rol bij Vandaag Inside en andere mediaoptredens, scoort om deze redenen hoog op dit kenmerk:

 1. Controverse: Derksen staat bekend om zijn controversiële meningen en is niet bang om deze te uiten, zelfs als ze weerstand of kritiek oproepen. Dit is een teken van een rebelse aard.
 2. Onafhankelijk denken: Derksen lijkt zijn eigen pad te volgen en laat zich niet gemakkelijk beïnvloeden door de meningen van anderen. Dit is een teken van rebellie.
 3. Uitdaging van conventies: In zijn commentaren en analyses daagt Derksen vaak bestaande conventies of traditionele manieren van denken uit. Dit is een rebelse houding.
 4. Gebrek aan zelfcensuur: Derksen spreekt vaak zonder veel terughoudendheid of zelfcensuur, wat wijst op een rebelse natuur.
 5. Onverschrokkenheid: Derksen lijkt niet snel geïntimideerd te zijn, zelfs in het gezicht van kritiek of tegenstand. Dit is een vorm van rebellie.

Korte termijn (impulsiviteit)

Impulsiviteit, in de psychologische context, verwijst naar de neiging om te handelen op basis van directe stimuli, zonder veel overweging van de lange termijn gevolgen. Hier zijn de redenen waarom Johan Derksen hoog scoort op deze eigenschap op basis van zijn publieke verschijningen:

 1. Snelle besluitvorming: Derksen staat bekend om het snel vormen en uiten van meningen over een breed scala aan onderwerpen. Dit wijst op een impulsieve natuur, aangezien het lijkt te suggereren dat hij handelt op basis van zijn eerste reactie in plaats van een grondige overweging van de mogelijke gevolgen.
 2. Openhartigheid: Derksen is berucht om zijn openhartigheid en zijn bereidheid om zijn gedachten en meningen te uiten zonder veel zelfcensuur. Dit is een vorm van impulsiviteit, omdat het aangeeft dat hij mogelijk handelt en spreekt zonder veel overweging van de mogelijke gevolgen.
 3. Controverse: Derksen schuwt geen controversiële onderwerpen of meningen. Hij lijkt niet bijzonder bezorgd te zijn over hoe anderen hem misschien beoordelen op basis van zijn uitspraken, wat wijst op impulsiviteit.
 4. Gebrek aan terughoudendheid: In zijn rol bij Vandaag Inside, en in andere publieke optredens, heeft Derksen vaak weinig terughoudendheid getoond in het bespreken van gevoelige of persoonlijke onderwerpen, wat wijst op impulsiviteit.

Het persoonlijkheidsprofiel van René van der Gijp, levensgenieter

Exploratie

Exploratie in een psychologische context verwijst naar het verlangen om nieuwe ervaringen te zoeken, te leren en te groeien. Het omvat ook nieuwsgierigheid, openheid voor nieuwe ervaringen en de bereidheid om risico’s te nemen in het nastreven van nieuwe kennis of ervaringen. Op basis van wat we weten over René van der Gijp via zijn publieke verschijningen, zijn dit de redenen waarom hij hoog scoort op exploratie:

 1. Diversiteit aan Interesses: Van der Gijp heeft een breed scala aan interesses getoond, van voetbal en sportanalyse tot muziek en comedy. Deze veelzijdigheid wijst op een exploratieve persoonlijkheid.
 2. Nieuwsgierigheid: Van der Gijp lijkt een natuurlijke nieuwsgierigheid te hebben en een interesse in een breed scala aan onderwerpen, wat wijst op een neiging tot exploratie.
 3. Verandering in Carrière: Van der Gijp heeft verschillende rollen vervuld in zijn carrière, van professioneel voetballer tot tv-analist en entertainer. Deze bereidheid om nieuwe rollen op zich te nemen en nieuwe paden te verkennen wijst ook op exploratieve neigingen.
 4. Humor en Creativiteit: Van der Gijp staat bekend om zijn humor en creativiteit, zowel in zijn analyse als in zijn algemene aanpak van het leven. Dit wijst ook op een openheid voor nieuwe ideeën en een verlangen om te verkennen.
 5. Openheid voor nieuwe ideeën: Hoewel Van der Gijp bekend staat om zijn sterke meningen, lijkt hij ook open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven, wat een teken is van exploratie.

Open voor Redeneringen

Openheid voor redeneringen, in de psychologische zin, verwijst naar het vermogen en de bereidheid om logisch na te denken, kritisch te redeneren, en open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. Er zijn verschillende redenen waarom René van der Gijp hoog scoort op deze eigenschap, op basis van zijn publieke optredens:

 1. Analytisch denken: Als voetbalanalist moet Van der Gijp vaak complexe wedstrijdsituaties analyseren en beoordelen. Dit vereist logisch denken en redeneren, wat wijst op een hoge score op deze eigenschap.
 2. Openheid voor nieuwe ideeën: Hoewel Van der Gijp bekend staat om zijn sterke meningen, lijkt hij ook open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. Dit is een teken van openheid voor redeneringen, omdat het aangeeft dat hij bereid is zijn eigen ideeën en overtuigingen te heroverwegen op basis van nieuwe informatie of argumenten.
 3. Bereidheid om te leren: Van der Gijp heeft een carrièreverandering ondergaan van professioneel voetballer naar voetbalanalist en televisiepersoonlijkheid. Deze overgang wijst op een bereidheid om te leren en zich aan te passen, wat wijst op openheid voor redeneringen.
 4. Kritisch denken: Van der Gijp toont vaak kritisch denken in zijn analyse van voetbalwedstrijden en -spelers, en schuwt niet om conventionele wijsheid uit te dagen. Dit kan wijst op openheid voor redeneringen.

Tweede Viool

De term “Tweede Viool” kan in deze context verwijzen naar iemands bereidheid om een ondersteunende rol op zich te nemen, in plaats van altijd de leiding te willen hebben of in het middelpunt van de belangstelling te willen staan. René van der Gijp scoort om deze redenen hoog op deze eigenschap:

 1. Teamspeler: Van der Gijp, een voormalig professioneel voetballer, heeft veel ervaring met het werken als onderdeel van een team, waar de mogelijkheid om soms een ondersteunende rol te spelen cruciaal is voor succes.
 2. Ondersteunende rol in de media: In zijn rol bij Vandaag Inside en andere mediaoptredens, speelt Van der Gijp vaak de rol van de ‘sidekick’, met humor en inzicht als belangrijkste bijdragen, in plaats van altijd de dominante stem te zijn.
 3. Balans tussen ernst en humor: Van der Gijp is bekend om zijn humoristische benadering van voetbalanalyse, wat soms kan dienen om de ernst van andere panelleden te balanceren, een rol die effectief kan zijn voor de dynamiek van het team, maar die ook een bereidheid impliceert om de ’tweede viool’ te spelen wanneer dat nodig is.
 4. Nederigheid: Hoewel hij een succesvolle carrière heeft gehad, zowel in het voetbal als in de media, heeft Van der Gijp een zekere mate van nederigheid te behouden. Dit wijst erop dat hij comfortabel is met niet altijd in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Rebel

Het kenmerk “Rebel” wordt vaak geassocieerd met personen die conventies uitdagen, niet graag door regels worden beperkt, en hun eigen pad volgen, zelfs als dat controversieel of onconventioneel is. Er zijn verschillende redenen waarom René van der Gijp hoog scoort op deze eigenschap, op basis van zijn publieke optredens:

 1. Uitdagen van conventies: In zijn rol als voetbalanalist en mediafiguur heeft Van der Gijp vaak conventionele wijsheid uitgedaagd en controversiële meningen geuit. Dit is een teken van rebellie.
 2. Eigenzinnigheid: Van der Gijp staat bekend om zijn unieke, humoristische kijk op voetbal en het leven in het algemeen. Zijn bereidheid om tegen de stroom in te gaan en zijn eigen perspectief te volgen is een teken van rebellie.
 3. Openhartigheid: Van der Gijp is openhartig en spreekt vaak zijn geest uit zonder veel zelfcensuur. Dit is een vorm van rebellie.
 4. Verzet tegen autoriteit: Van der Gijp heeft in het verleden kritiek geuit op autoriteitsfiguren in de voetbalwereld, wat wijst op een rebelse houding.
 5. Verandering in carrière: Van der Gijp heeft meerdere carrièreveranderingen ondergaan, van professioneel voetballer tot tv-analist en entertainer. Deze bereidheid om nieuwe paden te verkennen en zichzelf opnieuw uit te vinden is ook een teken van rebellie.

Groepsdynamiek Vandaag Inside

Nu we hebben vastgesteld wat de breintypen van de leden van dit team zijn, kunnen we aangeven hoe de groepsdynamiek verloopt. Hierbij nemen we aan dat Genee en Derksen noch gestresst, noch ontspannen zijn (de neutraal stand) en Van der Gijp gestresst is. Dan volgt er:

Problemen maken versus probleem oplossen

Dit team omvat een probleemmaker, een probleemoplosser en een semi-probleemoplosser. Dat betekent dat er altijd wel een knuppel in het hoenderhok wordt gegooid, maar dat dit over het algemeen wordt gecompenseerd door de andere twee leden van het team. Tenzij de semi-probleemoplosser meent dat het commercieel beter uitpakt om problemen te maken, want dan slaat het evenwicht juist door naar problemen maken.

De drie negatieve basis emoties

Dit team uit zich met name door middel van woede. Helemaal wanneer er stres is binnen dit team. De huidige situatie suggereert dat er op het ogenblik redelijk veel stress in het team zit.

De vier positieve emoties

Qua positieve emoties en de bijbehorende positieve consequenties draait dit team vooral om vrije tijd (plezier maken door te spelen) en zelfontwikkeling (het lekkere gevoel dat je bent gegroeid.)

De Big Two

Op het meest abstracte niveau om naar groepsdynamiek te kijken, zie je een evenwichtig team dat afhankelijk van de sfeer in het team verschillende activiteiten onderneemt. In tijden van stress stuurt men vooral op efficiency (lijnen overlappen). Bij ontspanning en de neutraalstand is men innovatief bezig. Waarbij in ontspanning ook nog creativiteit naar boven komt, terwijl in de neutraalstand men vooral bezig is om de groep bij elkaar te houden.

De Big Five

In de meeste situaties zijn de diverse onderdelen van de Big Five redelijk in evenwicht. Alleen wanneer dit team ontspant, neemt men afstand van de dagelijkste beslommeringen en de materiële beloningen en gaat men goed nadenken over wat de beste te volgen koers is.

De Big Ten

Op het meest gedetailleerde niveau zie je in dit team vooral de neiging om te gaan rebelleren in de neutraalstand en meer onbewogen te reageren wanneer zij ontspannen.