Neurogramtypen voorspellen het succes van een relatie.

Uit overlevering en eigen ervaring wisten we reeds dat kennis van je eigen breintype en het breintype van je partner enorm helpt om een relatie goed te houden. Dat geldt voor romantische relaties, maar ook voor niet romantische privé- en zakelijke relaties. Wanneer je eenmaal weet hoe je het beste met iemand om kan gaan, dan wordt het een stuk makkelijker om de relatie goed te houden. Vandaar dat we ook een 10-delig online video cursus hebben om precies voor elk van de 45 mogelijke combinaties uit te leggen wat de valkuilen zijn en hoe je de relatie het beste goed houdt.

Om te onderbouwen dat relaties inderdaad beter lopen met kennis van elkaars breintype dan zonder kennis van elkaars breintype, hebben we een Bayesiaans netwerk model gebouwd waarmee we twee zaken inschatten:

  1. Wat is de kans dat een relatie een succes wordt?
  2. Welk van beide partners haalt het meeste uit de relatie?

Dit levert de bovenstaande grafiek op waarin je de bijdrage van beide partners terugziet. Hoe meer de grafiek van een van de partners naar rechts ligt, hoe meer die partner uit de relatie haalt. De overlap tussen beide grafieken is de kans dat de andere partner toch meer uit de relatie haalt.

Hoewel het onderzoek nog loopt, spreken de eerste resultaten voor zich:

  1. 26 van de 30 koppels herkende zich in de kans van slagen (86%, p<0.0001%).
  2. 22 van de 30 koppels herkende de partner die het meeste uit de relatie haalt (73%, p<0.01%)

De aantallen zijn natuurlijk nog niet zo hoog, maar zeker bij de kans van slagen is het percentage dat zich in de previsie herkent zo groot dat de kans erg klein is dat dit sterk wijzigt. Bij welke partner het meeste uit de relatie haalt, is de kans ook klein dat dit nog anders wordt, maar groter dan bij de slagingskans van de relatie. Desalniettemin zijn we nog steeds op zoek naar koppels die hun breintypen kennen en de relatietest willen invullen. De test zelf behelst minder dan 20 vragen, dus die is zo ingevuld. Het grootste punt is dat je eerst met zekerheid beide breintypen moet kennen.

Eenmaal je Neurogramtype ontdekt, dan blijft dat voor de rest van je leven onveranderd

Een van de grootste problemen met persoonlijkheidstypen is dat bij bijna alle typen er elke keer dat je de persoonlijkheidstest neemt een ander type uitkomt. Zo is bijvoorbeeld bij MBTI bekend dat mensen de volgende dat zelfs al een ander type kunnen zijn. Zelfs als ze dan dezelfde test weer doen!

Omdat wat we “persoonlijkheid” feitelijk evolutionaire gedragspatronen van de leermachine in ons brein zijn, kan je tijdens je leven onmogelijk op dit vlak veranderen. Je brein blijft namelijk ook hetzelfde. Als je brein namelijk zou veranderen, zou je alles vergeten wat je hebt geleerd. Om die reden is het heel belangrijk dat je “persoonlijkheidstype” test na test hetzelfde blijft. Voor de duidelijkheid: de evolutionaire gedragspatronen die je “persoonlijkheid” vormen zijn wel dynamisch. Afhankelijk van of je strest, ontspant of noch strest noch ontspant, gedraag je op een minder of juist meer positieve manier. Dat is de reden waarom je steeds op een ander type uitkomt bij persoonlijkheidstest. Deze test missen deze dynamiek.

Bij het Neurogram weten we dat bijna iedereen jaar in, jaar uit hetzelfde type blijft, ongeacht hoe vaak ze de Neurogramtest opnieuw doen. Dit hebben we nu ook protowetenschappelijk onderzocht. Van de 48 deelnemers bleek bij 45 deelnemers (94%) het Neurogramtype nog steeds hetzelfde als bij de eerste test. Bij 3 mensen was de oorspronkelijk test niet goed gegaan. Deze 48 deelnemers hadden de eerste test gemiddeld 6.5 jaar geleden gedaan. Voor sommige was dat een jaar geleden, voor andere mensen was die eerste test zelfs zestien jaar geleden.

Alleen het Neurogram kan zo nauwkeurig en zo stabiel onze “persoonlijkheid” in kaart brengen in de vorm van de evolutionaire gedragspatronen van Cybernetic Big Five Theory.

Neurogram duwtest

Twee Neurogramtypen reageren veel sneller op een duw dan de andere zeven Neurogramtypen. We gebruiken de duwtest als een manier om te onderbouwen dat er meerdere sets van evolutionaire gedragspatronen zijn. De Neurogram duwtest bestaat uit het vinden van de twee vrouwen (twee keer een type 8, de Baas) in de onderstaande video:

Mocht je de uitslag willen weten, klik dan op Lees Verder:

Lees verder “Neurogram duwtest”

372 van de 393 deelnemers aan het Neurogramonderzoek zijn correct getypeerd.

Sinds 2012 hebben 393 mensen meegedaan met ons Neurogramonderzoek. Voor dit onderzoek gebruiken we een Bayesiaans netwerk zodat de computer kan uitrekenen hoe waarschijnlijk het is dat een bepaald Neurogramtype het beste bij iemands brein past. Bij 372 van de 393 mensen kwam de computer op het juiste type uit zoals je kan zien in de onderstaande data:

In deze tabellen zie je per deelnemer hoe waarschijnlijk de computer elk Neurogramtype vindt. Tussen haakjes erachter staat wat de deelnemer zelf van tevoren vond dat de waarschijnlijkheid was. Wanneer je naar rechts scrolt, zie je in de rechterbovenhoek alle statistische details.