Team dynamiek op basis van breintypen

Net zoals dat mensen verschillende lichaamstypen hebben (dik of dun, lang of kort), zo heeft elk brein ook een breintype. In totaal zijn er negen verschillende breintypen. Afhankelijk van welk breintype je hebt, gedraag je je anders op het vlak van:

  1. Hoe je omgaat met emoties.
  2. Hoe je leert.
  3. Hoe je jezelf motiveert.
  4. Het typische gedrag dat de meeste mensen onder het kopje “persoonlijkheid” plaatsen.

Omdat mensen met hetzelfde breintype zich op een manier gedragen waar jij je makkelijk in herkent, snap je meteen waarom zij zich zo gedragen en is het makkelijk om met hen om te gaan. Alleen hebben de meeste mensen een ander breintype dan jij en zijn ze zonder het Neurogram model voor breintypen moeilijk te begrijpen en lastig om mee om te gaan. Vandaar dat kennis van je eigen breintype in combinatie met kennis van de breintypen van de mensen met wie je samenleeft of samenwerkt zo belangrijk is.

Groepsdynamiek op basis van breintypen

Hoe mensen met elkaar omgaan wordt door tal van factoren bepaald zoals bijvoorbeelde de sfeer, de mate waarin mensen gestresst of ontspannen zijn of de cultuur waarin zij zich bevinden. Breintypen zijn hierbij een hele belangrijke factor zo niet de belangrijkste. Want wanneer je weet welke breintypen de mensen binnen een relatie, gezin of team hebben, valt heel makkelijk te voorspellen hoe deze mensen met elkaar omgaan.

Hierbij is het wel van belang om in te schatten hoe gestresst of ontspannen mensen zijn. Het brein heeft namelijk drie verschillende standen: stress, ontspanning of noch stress noch ontspanning. Hoe wij met onze emoties omgaan, hoe wij leren, hoe wij onszelf motiveren en welk typisch gedrag we laten zien, is een dynamisch geheel. In tijden van stress komt de negatieve kant van ons karakter naar boven. In tijden van ontspanning laten we ons juist van de positieve kant zien. Dat is allemaal te verklaren vanuit mensen hun breintype. Kennis van hun breintype helpt je ook meteen om in te schatten wie er binnen een team teveel stresst en wie lekker ontspannen is. Bovendien helpt kennis van mensen hun breintype ook om hen meer richting ontspanning te bewegen.

Vanwege deze dynamiek komen er binnen een groep mensen of een team altijd de volgende vier situaties voor:

  1. Hoe functioneert het team als iedereen gestresst is. Het team functioneert nu slecht.
  2. Hoe functioneert het team als iedereen ontspannen is. Het team functioneert nu optimaal.
  3. Hoe functioneert het team over het algemeen. Het team functioneert nu gemiddeld.
  4. Hoe is de huidige situatie binnen het team?

De Big Five

Het Neurogram model van breintypen is volledig gebaseerd op de neurowetenschap van Cybernetic Big Five Theory (CB5T). CB5T heeft drie niveaus en op elk niveau kan je zien hoe de dynamiek van een team in elkaar steekt aan de hand van de breintypen van de individuele leden van het team.

In de onderstaande voorbeelden hebben we een team dat bestaat uit alleen maar breintypen #9, de Bemiddelaar. Per team zal de samenstelling qua breintypen natuurlijk verschillen. Vandaar dat het zo verstandig is om de breintypen van elk team te bepalen.

Het voorbeeld team ziet er op het hoogste niveau zo uit:

 Op het niveau van de Big Five ziet dit team er zo uit:

Op het meest gedetailleerde niveau ziet dit team er zo uit:

Aan de hand van deze diagrammen, en in combinatie met het Viable System Model (VSM) van de organisatie, is goed te bepalen of de juiste mensen in een bepaald team zitten. De beste manier om te achterhalen welke breintypen er in een team zitten, is een incompany Neurogram workshop. Deze workshop wordt op een ontspannen en humoristische wijze gegeven, zodat in een ontwapenende sfeer een team elkaar beter leert begrijpen, onuitgesproken wrijving wordt weggenomen en de groepsdynamiek wordt vastgesteld. De workshop zelf bestaat uit twee delen: een onderzoek naar het breintype van elke deelnemer op basis van de best werkende test met daarna een duidelijke uitleg wat het breintype betekent voor elke medewerker individueel en voor de groep. Na deze workshop krijgt de opdrachtgever een rapport waarin de groepsdynamiek wordt beschreven.

Om contact te leggen voor een eerste kennismakingsgesprek op basis waarvan een offerte voor deze incompany training kan worden gemaakt, vul het onderstaande formulier in:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *