Kleuren en het Neurogram

Hoewel wij erg tegen alle vormen van op kleur gebaseerde persoonlijkheidssystemen omdat ze (a) pseudowetenschap zijn, (b) statisch en (c) onzin verkopen, is er toch behoefte aan het inkleuren van het Neurogram model voor evolutionaire gedragspatronen. Het Neurogram model is (a) gebaseerd op Cybernetic Big Five Theory (CB5T), (b) dynamisch en (c) heeft het over concreet direct herkenbare en meetbare gedragingen zodat meteen onderzocht kan worden of het klopt.

Een van de belangrijke lessen van CB5T is dat er geen “persoonlijkheid” bestaat, maar dat wat wij als “persoonlijkheid” ervaren feitelijk evolutionaire gedragspatronen zijn die voortkomen uit de biologische structuur van ons brein. Het Circumplex Model of Personality (CMP) laat zien dat er acht verschillende verzamelingen van deze evolutionaire gedragspatronen zijn. Alleen is het CMP ook een statisch opvatting van gedrag. Wanneer je er dynamisch naar kijkt dat zie je dat er van deze acht verzameling negen dynamieken ontstaan.

Een andere belangrijke les van CB5T is dat er geen scherpe omlijnde categorieën te vinden zijn. Er bestaan geen hokjes waar je mensen in kan plaatsen. In plaats daarvan houden mensen qua evolutionaire gedragspatronen in bepaalde gebieden op. Waar iemand zich precies ophoudt, hangt af van of deze persoon gestrest of ontspannen is of geen van beide. Het Neurogram model is de landkaart van deze gebieden. Hieronder zie je voor elk van de negen verschillende dynamieken, waar elk brein type zich ophoudt als hij of zij strest (het rode gebied), ontspant (het groene gebied) of geen van beide doet (het blauwe neutrale gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *