Enneagram Type 4 – de Romanticus

Enneagram Type 4 – de Romanticus – is na Enneagram Type 2 – de Helper – en Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – het derde imagetype. Waar Enneagram Type 2 – de Helper – van mening is dat men vooral van hem houdt wanneer hij mensen helpt. En Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – vooral vindt dat men van hem houdt wanneer hij succes heeft. Zo denkt Enneagram Type 4 – de Romanticus – dat men vooral om hem geeft wanneer hij heel bijzonder is.

Enneagram Type 4 – de Romanticus – is dan ook graag uniek en authentiek. Met een air van klasse en artisticiteit probeert hij de aandacht van anderen op hem te richten. Dit uit zich in een voorkeur voor bijzondere kleren en andere uiterlijkheden. Met de klasse en artisticiteit komen ook hoge idealen. Enneagram Type 4 – de Romanticus – voelt onrechtvaardigheid als geen ander aan, en hij is dan ook goed in staat om in woede uit te barsten om daarmee het onrecht recht te zetten.

Een zelfde sterke emotie beleeft Enneagram Type 4 – de Romanticus – in zijn relaties met mensen. Als ze dichtbij zijn dan voelt het al snel benauwend aan en heeft Enneagram Type 4 – de Romanticus – de neiging mensen van zich af te duwen. Tegelijkertijd voelt Enneagram Type 4 – de Romanticus – een gemis wanneer de ander weer verdwenen is. Een gemis dat al snel kan uitmonden in een gevoel van jaloezie. Hierbij geldt dat Enneagram Type 4 – de Romanticus – andere mensen niet zozeer geen geluk, materiele welvaart en voorspoed gunt, maar dat hij het zelf ook zo graag zou willen hebben.

Enneagram Type 4 – de Romanticus en de ander

Pas op het moment dat Enneagram Type 4 – de Romanticus – in staat is om down to earth the worden en rustig rationeel met zaken, mensen en situaties om te gaan, pas dan komt Enneagram Type 4 – de Romanticus – tot volle bloei. Juist voor Enneagram Type 4 – de Romanticus – zijn NLP technieken om op een makkelijke en effectieve manier met je emoties om te gaan essentieel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *