Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker

Steeds minder Enneagram specialisten gebruiken nog de oude naam: Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker. Vaak wordt dan als reden gegeven dat deze vlag de lading niet echt dekt. Zoals je misschien al weet blijven wij zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk orale traditie en houden we dan ook vast aan dit label. Vaak vragen mensen waarom er geen Enneagram interview van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij is. De reden is dat hij zelf een Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – is en dus elke video met hem laat zien hoe Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – in elkaar steekt.

De reden dat wij vasthouden aan de oude namen is dat van alle negen Enneagram Types de namen expres niet kloppen. Enneagram Type 1 – de Perfectionist – is niet perfect. De Enneagram Type 2 – de Helper – is geen echte helper enzovoort. Daar zijn ze dan ook niet voor bedoeld. Het doel van de namen is om mensen zich in hun Enneagram Type te laten herkennen. Vandaar dat we ook zo vaak met Enneagram Type nummers werken in plaats van de namen.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – herkent zich goed in de naam van de Succesvolle Werker. Omdat Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – een imago type is, is hij uitermate bedacht over wat andere mensen van hem vinden. Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – denkt dat mensen vooral om hem of haar geven wanneer hij succesvol is. Alleen dan krijg je genoeg aandacht en liefde.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker en de ander

De reden dat Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – zo met zijn image bezig is, komt omdat hij net zoals de andere acht Enneagram Types ergens niet mee om kan gaan. In het geval van Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – is dat emoties. Telkens wanneer de Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – emotioneel wordt, dan heeft hij het gevoel in drijfzand terecht gekomen te zijn.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – heeft daar een semi-adequate manier van mee omgaan. Namelijk Operatie IJskast. Emotie? IJskast open, emotie erin. Pas bij romantische en sentimentele films en dergelijke wordt de koelkast ontdooid met enkele tranen. Een mooie gepaste gelegenheid.

Om het image van succes in stand te houden, maakt Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – gebruik van image manipulatie. Bedrog. Het image wordt meer waard dan integriteit. Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – doet dit op een geraffineerde manier zodat hij of direct liegt, maar meer creatief met de werkelijkheid omgaat.

Pas wanneer Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – ontdekt dat eerlijkheid toch het langst duurt, komt hij tot de realisatie dat om echt succes te hebben, je door en door eerlijk moet zijn. Op dat moment begint voor Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – een tocht waarbij hij elke dag goed moet opletten of hij zich niet toch stiekem op een hellend vlak begeeft. Want afglijden is zo gebeurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *