Enneagram Type 6 – de Loyalist

In dit Enneagram interview komen we Enneagram Type 6 – de Loyalist – tegen. Enneagram Type 6 – de Loyalist – zo zullen we zien wikt en weegt omdat hij bang is om fouten te maken. Dit komt vaak over als twijfel en besluiteloosheid, maar in werkelijkheid is het een veel uitgebreidere beslissingsstrategie dan de meeste van ons gebruiken.

Een kenmerk van Enneagram Type 6 – de Loyalist – is dat hij a) erg op kennis is gericht, b) het hem dan vooral om sociale kennis gaat, dat wil zeggen ervaringsverhalen, c) dat hij vaak bij verschillende mensen te rade gaat, d) maar uiteindelijk wel zijn eigen plan maakt dat e) vaak de vorm aanneemt van een logisch model.

Dit patroon is uniek voor Enneagram Type 6 – de Loyalist – want geen enkel ander type volgt dit patroon. Vaak wordt Enneagram Type 6 – de Loyalist – wanneer mensen met dit patroon geconfronteerd worden verweten dat ze heel veel vragen en tegelijkertijd twijfelen en moeilijk tot beslissingen kunnen komen. Maar er zit iets anders achter. Wat er plaatsvindt is dat Enneagram Type 6 – de Loyalist – bang is om fouten te maken omdat wat er op fouten vaak volgt grote risico’s zijn, inclusief risico’s voor de gezondheid van het lichaam van Enneagram Type 6 – de Loyalist . Daarom wikt en weegt Enneagram Type 6 – de Loyalist – heel zorgvuldig terwijl hij bezig is her en der informatie van allerlei mensen in te winnen. Enneagram Type 6 – de Loyalist – is heel kritisch, skeptisch en af en toe cynisch en heel moeilijk te beinvloeden, omdat hij aan de hand van al die informatie uiteindelijk zijn eigen plan trekt. Alleen kan dat proces soms wel negen maanden duren, waardoor andere mensen die slechts een deel van dit proces zien zich afvragen waarom het toch zo lang duurt voordat er iets besloten wordt.

Enneagram Type 6 – de Loyalist en angst

Enneagram Type 6 – de Loyalist – is evenals Enneagram Type 5 – de Analist – een nadenkend type. Bang om dingen verkeerd te doen, twijfelt hij lang voordat hij tot actie komt. Waar Enneagram Type 5 – de Analist- echter de boeken in duikt, zal Enneagram Type 6 – de Loyalist – juist andere mensen vragen wat zij zouden doen. Uiteindelijk trekt Enneagram Type 6 – de Loyalist – echter wel zijn eigen conclusies.

Dit nadenken komt voort uit het concrete gevaar dat Enneagram Type 6 – de Loyalist – om zich heen ziet en voelt. Hij kijkt altijd goed waar de nooduitgang is en hoe hij zichzelf snel in veiligheid kan brengen. Enneagram Type 6 – de Loyalist – is iemand die vriendelijk overkomt en ook, na enige twijfel, zijn vriendschap voor lange tijd geeft. Wat daar echter achter steekt, is weer de angst van Enneagram Type 6 – de Loyalist. Hij denkt dat je maar beter vrienden kan maken, dan vijanden.

Om de wereld veilig te maken, wil Enneagram Type 6 – de Loyalist – deze vatten in een model. Elke situatie of probleem wordt een stuk makkelijker als er een bepaald schema ontdekt wordt. Maar dit is precies de valkuil van Enneagram Type 6 – de Loyalist. Door te veel te focussen op de gedachten en de gedachtewereld, mist Enneagram Type 6 – de Loyalist – het onderliggende gevoel. Veel beter is het om met de juiste NLP technieken dit gevoel veilig te stellen. Op die manier vindt Enneagram Type 6 – de Loyalist – de kracht om de wereld tegemoet te treden.

Enneagram Type 7 – de Levensgenieter

De naam zegt het al: Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – is een echte levensgenieter. Iemand die vaak lacht en behoorlijk druk is met leuke dingen doen. Als hij hoort dat vrienden ergens iets organiseren, dan is Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – eigenlijk meteen al bang om het te missen. Hij zal er dan ook veel aan doen om toch langs te kunnen komen. Vandaar dat de agenda van Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – vaak overvol staat.

Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – lijkt soms wel een jong aapje dat met veel plezier door de jungle slingert. Maar schijn bedriegt. Ons aapje heeft als het ware een onzichtbare radar ingebouwd waarmee hij kan zien waar de tijgers en de leeuwen zich bevinden in de jungle. Terwijl het dus lijkt alsof hij vrij en vrolijk door de jungle slingert, probeert het aapje eigenlijk vooral weg te blijven bij dreigend gevaar. Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – heeft namelijk een vermijdende persoonlijkheid.

Dus waar Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – zegt geen problemen te hebben of zelfs maar te kennen, is het feitelijk meer het weglopen voor problemen en het ontkennen van problemen. Daarnaast is Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – goed in staat om geweldige plannen uit te denken. Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – vindt deze plannen dan zo mooi dat hij vol verve deze plannen gaat verkopen aan omstanders. Omstanders die de ingewikkelde plannen eigenlijk niet begrijpen, maar toch gegrepen worden door het enthousiasme van Enneagram Type 7 – de Levensgenieter. En dat terwijl Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – zelf heimelijk sterk kan twijfelen aan de haalbaarheid van zijn plannen.

Enneagram Type 7 – de Levensgenieter en fantasie

Het is daarom van belang voor Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – om stevig met beide voeten in de realiteit te staan. Daarvoor kunnen ze goed wat realisme van Enneagram Type 5 – de Analist – lenen. Pas wanneer zij realistisch en eerlijk omgaan met zowel hun plannen als hun problemen, dan zal Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – groeien. Niet alleen leveren realistische plannen minder problemen op, maar is de snelste manier om problemen op te lossen, ze daadkrachtig aanpakken. Niet ervoor weglopen, hoe leuk het ook lijkt.

Enneagram Type 8 – de Baas

Wie is Enneagram Type 8 – de Baas? Enneagram Type 8 – de Baas – is een echte doener. Iemand die van aanpakken en hard werken houdt. De reden dat hij een bezige bij is, komt omdat Enneagram Type 8 – de Baas – ergens niet mee om kan gaan. Dit is geen verrassing uiteraard, want dit geldt voor elk Enneagram Type..

Enneagram Type 8 – de Baas – kan niet omgaan met woede. Terwijl hij zelf vindt dat hij “slechts” discussieert en kalm en rustig aan de ander uitlegt wat die verkeerd heeft gedaan, heeft de ander juist het gevoel dat de derde wereldoorlog is uitgebroken.

Enneagram Type 8 – de Baas – heeft de neiging om zijn of haar eigen agressiviteit te onderschatten. Toch zit er ook veel positiefs aan deze agressiviteit. Niet alleen is Enneagram Type 8 – de Baas – erg geschikt om ervoor te zorgen dat de regels en normen binnen een gezin, een bedrijf of club goed nageleefd worden, maar heeft hij ook een sterk sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Als de zwakkeren in de verdrukking komen, dan is Enneagram Type 8 – de Baas – er als de kippen bij om op te treden. Zo nodig fysiek. Enneagram Type 8 – de Baas – is sterk lichamelijk ingesteld. Wanneer hij ziek is dan vindt Enneagram Type 8 – de Baas – dat veel erger dan de andere acht Enneagram Types. Alsof de eigen machtsbasis onder Enneagram Type 8 – de Baas – wordt weggeslagen. Op momenten van stress heeft Enneagram Type 8 – de Baas – de neiging zich af te zonderen en een beetje chagrijnig ergens mee te gaan pielen. Wie hem stoort kan dan ook meestal rekenen op een afstandelijke niet meewerkende houding.

Enneagram Type 8 – de Baas en anderen

Wanneer Enneagram Type 8 – de Baas – ontspant, dan wordt hij echter een stuk behulpzamer. Dit werkt ook omgekeerd: wanneer Enneagram Type 8 – de Baas – mensen gaat helpen, ontspant hij aanzienlijk. Enneagram Type 8 – de Baas – is echter ook een grote stijfkop. Hem hiervan overtuigen is dan ook geen makkelijke zaak. Maar dat gevecht geeft wel spektakel op de workshop, dus laat hem maar komen, die Enneagram Type 8 – de Baas.

De beste workshop om aan mee te doen om het Enneagram te leren, is het NLP & Neurogram Weekend van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij. Niet alleen leer je er alles over het Enneagram, maar ook meteen de belangrijkste NLP technieken voor elk Enneagram Type. Wanneer je mee wilt doen, aan het NLP & Enneagram Weekend, schrijf je dan in via het onderstaande formulier:

Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar

Mocht je tot nu toe in veel van de Enneagram Types wel iets zien , dan is de kans groot dat jouw Enneagram Type, Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – is. Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – ziet namelijk de waarde van een ieders standpunt zeer goed in. Dus wanneer hij de verschillende types voorbij ziet komen dan herkent hij zich daar vaak in..

Toch is Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – een geheel eigen type en geen samensmelten van. Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – ziet het liefst dat iedereen vrienden met elkaar is. Hij kan echt niet tegen ruzies. Wanneer deze ruzies tussen kennissen of vrienden van Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – plaatsvinden, dan zal hij zich ook zeker inspannen om beide partijen weer op een lijn te krijgen.

Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar en de ander

Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – is een doener die van uitstellen houdt. Hij heeft de neiging om dingen pas op het allerlaatste moment te doen. Gelukkig is Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – wel in staat om dan heel veel energie vrij te maken zodat het toch nog op tijd af komt.

Doordat Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – zo goed de waarde van iemand anders standpunt inziet, dreigt het gevaar dat Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – als het ware de agenda van de ander overneemt. Daarom is het verstandig voor Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – om telkens wanneer hij enthousiast wordt voor nieuwe plannen, zich goed af te vragen: “Is dit wat ik werkelijk wil, of neem ik het enthousiasme van iemand anders over?”

Tenslotte is Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – de echte helper van het Enneagram. Geen ander type, en zeker niet Enneagram Type 2 – de Helper – zelf, is zo onbaatzuchtig. Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – staat bijna altijd voor de ander klaar en is ook vaak diegene die na een ongeluk toesnelt om te helpen.

Het wordt dus hoog tijd voor Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – om eens aan zichzelf te denken. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met coaching.

Eenmaal je Neurogramtype ontdekt, dan blijft dat voor de rest van je leven onveranderd

Een van de grootste problemen met persoonlijkheidstypen is dat bij bijna alle typen er elke keer dat je de persoonlijkheidstest neemt een ander type uitkomt. Zo is bijvoorbeeld bij MBTI bekend dat mensen de volgende dat zelfs al een ander type kunnen zijn. Zelfs als ze dan dezelfde test weer doen!

Omdat wat we “persoonlijkheid” feitelijk evolutionaire gedragspatronen van de leermachine in ons brein zijn, kan je tijdens je leven onmogelijk op dit vlak veranderen. Je brein blijft namelijk ook hetzelfde. Als je brein namelijk zou veranderen, zou je alles vergeten wat je hebt geleerd. Om die reden is het heel belangrijk dat je “persoonlijkheidstype” test na test hetzelfde blijft. Voor de duidelijkheid: de evolutionaire gedragspatronen die je “persoonlijkheid” vormen zijn wel dynamisch. Afhankelijk van of je strest, ontspant of noch strest noch ontspant, gedraag je op een minder of juist meer positieve manier. Dat is de reden waarom je steeds op een ander type uitkomt bij persoonlijkheidstest. Deze test missen deze dynamiek.

Bij het Neurogram weten we dat bijna iedereen jaar in, jaar uit hetzelfde type blijft, ongeacht hoe vaak ze de Neurogramtest opnieuw doen. Dit hebben we nu ook protowetenschappelijk onderzocht. Van de 48 deelnemers bleek bij 45 deelnemers (94%) het Neurogramtype nog steeds hetzelfde als bij de eerste test. Bij 3 mensen was de oorspronkelijk test niet goed gegaan. Deze 48 deelnemers hadden de eerste test gemiddeld 6.5 jaar geleden gedaan. Voor sommige was dat een jaar geleden, voor andere mensen was die eerste test zelfs zestien jaar geleden.

Alleen het Neurogram kan zo nauwkeurig en zo stabiel onze “persoonlijkheid” in kaart brengen in de vorm van de evolutionaire gedragspatronen van Cybernetic Big Five Theory.

Neurogram duwtest

Twee Neurogramtypen reageren veel sneller op een duw dan de andere zeven Neurogramtypen. We gebruiken de duwtest als een manier om te onderbouwen dat er meerdere sets van evolutionaire gedragspatronen zijn. De Neurogram duwtest bestaat uit het vinden van de twee vrouwen (twee keer een type 8, de Baas) in de onderstaande video:

Mocht je de uitslag willen weten, klik dan op Lees Verder:

Lees verder “Neurogram duwtest”

372 van de 393 deelnemers aan het Neurogramonderzoek zijn correct getypeerd.

Sinds 2012 hebben 393 mensen meegedaan met ons Neurogramonderzoek. Voor dit onderzoek gebruiken we een Bayesiaans netwerk zodat de computer kan uitrekenen hoe waarschijnlijk het is dat een bepaald Neurogramtype het beste bij iemands brein past. Bij 372 van de 393 mensen kwam de computer op het juiste type uit zoals je kan zien in de onderstaande data:

In deze tabellen zie je per deelnemer hoe waarschijnlijk de computer elk Neurogramtype vindt. Tussen haakjes erachter staat wat de deelnemer zelf van tevoren vond dat de waarschijnlijkheid was. Wanneer je naar rechts scrolt, zie je in de rechterbovenhoek alle statistische details.

Cybernetic Big Five Theory en Management Cybernetics

Management Cybernetics

Zowel Cybernetic Big Five Theory (CB5T) als Management Cybernetics (klik op de link voor een gratis eBook over Management Cybernetics) gaan uit van cybernetica. Dat is ook logisch, want het Viable System Model (VSM) van Management Cybernetics is gebaseerd op de werking van het brein. En CB5T geeft voor een groot deel weer hoe het brein werkt.

Binnen VSM zijn er vijf systemen:

  1. Systeem 1 zijn de levensvatbare onderdelen van een organisatie.
  2. Systeem 2 zijn de coördinerende onderdelen van een organisatie.
  3. Systeem 3 runt de organisatie intern en in het hier en nu.
  4. Systeem 4 ontwikkelt de organisatie extern en in de toekomst.
  5. Systeem 5 is de baas.

In het onderstaande schema zie je hoe Systemen 1, 3, 4 en 5 zich verhouden tot CB5T:

Cybernetic Big Five Theory en je doelen bereiken dan wel beloond worden

Cybernetic gaat over mensen en machines die doelen proberen te realiseren. Cybernetic Big Five Theory laat zien dat de machine in ons brein die ervoor zorgt dat we doelgericht bezig zijn reeds is ingekleurd door de evolutie. Dat betekent dat afhankelijk van je Neurogramtype je anders omgaat met het behalen van doelen.

Helemaal mooi wordt het wanneer je je beseft dat het behalen van je doelen een beloning op zich is. Het ABC-model leert ons dat de consequenties van ons handelen in de vorm van beloningen de meeste invloed hebben op ons toekomstig gedrag. Wat dit voor jou betekent, is dat wanneer je weet welk Neurogramtype bij jou brein past, je ook weet hoe jij omgaat met beloningen. Want opnieuw geldt: dankzij de evolutie verschilt de gevoeligheid voor beloningen per type.

Omdat zowel het realiseren van doelen als het sturen van medewerkers aan de hand van beloningen twee hele belangrijke onderdelen zijn van iedere organisatie, is het voor elke organisatie slim om voor elke medewerker vast te stellen welk Neurogramtype het beste bij zijn of haar brein past.

Hier zie je de Neurogram versie van Cybernetic Big Five Theory als het gaat om het realiseren van doelen:

Hier zie je de Neurogram versie van Cybernetic Big Five Theory als het gaat over het Dopamine beloningssysteem in ons brein: