Vandaag Inside groepsdynamiek

Het persoonlijkheidsprofiel van Wilfred Genee, succesvolle werker

Autonomie

Wilfred Genee is bekend als een Nederlandse radio- en televisiepresentator. Hij toonde in zijn rollen vaak onafhankelijk denken en zelfsturend gedrag, wat twee kernelementen van autonomie zijn.

Genee heeft gewerkt in diverse rollen waar hij de leiding had, zoals bij het programma “Voetbal Inside” (later “Vandaag Inside”). Deze rollen vereisen het vermogen om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen. Ook heeft hij vaak uitgesproken meningen en is hij niet bang om controverse op te zoeken, wat kan duiden op een gevoel van autonomie.

Genee heeft in de loop van zijn carrière heeft aangetoond dat hij zijn eigen weg kan volgen, zelfs als dit betekent dat hij zich moet onderscheiden van de menigte of tegen populaire opinies in moet gaan.

Exploitatie


Exploitatie in psychologische zin kan verwijzen naar iemands vermogen om bestaande kennis, vaardigheden en middelen te benutten om resultaten te bereiken:

 1. Ervaring en Vaardigheden: Wilfred Genee heeft een lange en succesvolle carrière in de media, met name op het gebied van sportjournalistiek. Hij heeft ongetwijfeld een schat aan kennis en ervaring opgebouwd die hij effectief kan gebruiken in zijn huidige werk. Deze exploitatie van bestaande vaardigheden kan leiden tot superieure resultaten.
 2. Netwerken: In zijn rol als presentator van populaire tv-programma’s zoals “Voetbal Inside” (later “Vandaag Inside”) heeft Genee toegang tot een uitgebreid netwerk van professionals in de voetbal- en mediawereld. Het benutten van deze netwerken kan worden gezien als exploitatie.
 3. Controverse: Genee staat erom bekend dat hij niet bang is voor controverse. Het vermogen om controverse te gebruiken als een middel om de aandacht van het publiek te trekken en te behouden, kan ook worden gezien als een vorm van exploitatie.
 4. Multimedia-Aanpak: Genee werkt op zowel de radio als de televisie, en exploiteert daarmee verschillende mediakanalen om zijn werk en boodschap te verspreiden.

Extraversion

Extraversie is een van de vijf grote persoonlijkheidskenmerken in de psychologie. Extraverte mensen zijn vaak sociaal, energiek, enthousiast en actiegericht. Ze genieten van gezelschap en zijn meestal comfortabel in situaties waarin ze de aandacht van anderen krijgen.

 1. Sociale Interactie: Als presentator van radio- en televisieprogramma’s, heeft Genee een carrière die veel sociale interactie vereist. Hij lijkt comfortabel en enthousiast in deze rol, wat duidt op een hoge mate van extraversie.
 2. Expressiviteit: Genee staat erom bekend dat hij uitgesproken meningen heeft en niet bang is om controversiële onderwerpen aan te pakken. Deze bereidheid om zich uit te drukken en het gesprek te sturen wijzen op extraversie.
 3. Energie en Enthousiasme: Extraverte mensen worden vaak gekenmerkt door hun energie en enthousiasme. In zijn rol als presentator brengt Genee vaak energie en enthousiasme over, wat duidt op extraversie.

Assertiviteit

Wilfred Genee is een bekende Nederlandse televisiepresentator en radiohost, vooral bekend van zijn werk op Voetbal Inside (later omgedoopt tot Vandaag Inside). Hij staat bekend om zijn scherpe en soms confronterende interviewstijl.

Assertiviteit is het vermogen om voor jezelf op te komen, je mening te geven en je rechten op een open en eerlijke manier te verdedigen, zonder anderen te kwetsen. Het houdt in dat je jezelf op een directe, eerlijke en gepaste manier uitdrukt.

 1. Directe communicatie: Genee staat bekend om zijn directheid in zijn communicatie. Hij stelt vaak scherpe vragen en is niet bang om controversiële onderwerpen aan te snijden. Deze directheid is een teken van assertiviteit.
 2. Grenzen stellen: In het kader van zijn programma’s, wordt Genee vaak gezien als degene die de lijn trekt en structuur geeft aan de discussies, wat een vorm van assertiviteit is.
 3. Meningsuiting: Genee is ook niet bang om zijn mening te geven, zelfs als die mening niet populair is. Hij is open en eerlijk in zijn uitingen, wat opnieuw een teken van assertiviteit is.
 4. Respect voor anderen: Hoewel hij bekend staat om zijn confronterende stijl, probeert Genee respect te tonen voor de meningen en gevoelens van anderen. Dit evenwicht tussen zelfexpressie en respect voor anderen is een belangrijk aspect van assertiviteit.

Enthousiasme

Enthousiasme wordt over het algemeen gekenmerkt door een hoge mate van energie, opwinding en betrokkenheid bij een bepaalde activiteit of onderwerp. Het is ook nauw verbonden met passie. Gezien Wilfred Genee’s publieke optredens en zijn carrière, zijn er deze redenen waarom hij hoog scoort op enthousiasme:

 1. Passie voor zijn werk: Genee heeft een oprechte passie voor zijn werk, vooral met betrekking tot voetbal en sportjournalistiek. Dit enthousiasme kan gemakkelijk worden waargenomen in zijn presentaties en interviews, wat waarschijnlijk bijdraagt aan zijn hoge score op deze eigenschap.
 2. Communicatiestijl: Genee’s communicatiestijl is vaak energiek en levendig. Hij is enthousiast over de onderwerpen die hij bespreekt, en deze energie kan overslaan op zijn publiek, wat zijn enthousiasme nog meer benadrukt.
 3. Engagement: Hij is zeer betrokken bij zijn werk en de onderwerpen die hij behandelt. Deze betrokkenheid kan worden geïnterpreteerd als enthousiasme.
 4. Positieve instelling: Enthousiasme gaat vaak hand in hand met een positieve instelling, en Genee is vaak optimistisch en positief in zijn presentaties en interviews. Deze positiviteit kan worden gezien als een uiting van enthousiasme.
 5. Bereidheid om te leren: Een andere mogelijke indicatie van enthousiasme is de bereidheid om te leren en nieuwe dingen te ontdekken. Gezien Genee’s brede interesses en zijn voortdurende ontwikkeling in zijn carrière, lijkt hij deze bereidheid te hebben, wat kan bijdragen aan zijn enthousiasme.

Het persoonlijkheidsprofiel van Johan Derksen, baas

Sociale Stabiliteit

Johan Derksen is een bekende persoonlijkheid in Nederland, vooral bekend om zijn rol als voetbalanalist bij het programma Vandaag Inside. Sociale stabiliteit is een kenmerk dat verwijst naar iemands vermogen om kalm en evenwichtig te blijven in sociale situaties, zelfs wanneer ze uitdagend of stressvol zijn. Gebaseerd op Derksen’s publieke optredens, zijn dit de redenen waarom hij hoog scoort op sociale stabiliteit:

 1. Vastberadenheid in zijn overtuigingen: Derksen staat bekend om zijn sterke meningen en het vasthouden aan zijn overtuigingen, zelfs als ze controverse veroorzaken. Dit is een teken van sociale stabiliteit, omdat het aangeeft dat hij niet gemakkelijk wordt beïnvloed door sociale druk of kritiek.
 2. Ervaring in de media: Met jaren van ervaring in de media en op televisie heeft Derksen veel ervaring met het omgaan met verschillende soorten sociale situaties, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan zijn vermogen om kalm en stabiel te blijven.
 3. Onverschrokkenheid: Derksen lijkt niet snel geïntimideerd te zijn door anderen, wat wijst op een hoge mate van sociale stabiliteit. Hij is niet bang om uit te komen voor zijn overtuigingen, ongeacht de potentiële sociale gevolgen.
 4. Rust en kalmte: Hoewel Derksen bekend staat om zijn scherpe opmerkingen en kritieken, is hij over het algemeen kalm en beheerst in zijn manier van spreken en gedragen. Dit is ook een teken zijn van sociale stabiliteit.
 5. Realisme: Derksen lijkt een realistische kijk op dingen te hebben en wordt zelden meegesleept door overdreven optimisme of pessimisme. Dit evenwicht draagt ook bij aan zijn sociale stabiliteit.

Exploratie

Exploratie verwijst naar het verlangen om nieuwe ervaringen te zoeken, te leren en te groeien, evenals het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties en veranderingen. Het omvat ook nieuwsgierigheid, openheid voor ervaringen en de bereidheid om risico’s te nemen in het nastreven van nieuwe kennis of ervaringen. Op basis van Johan Derksen’s publieke verschijningen en carrière, zijn er deze redenen waarom hij hoog scoort op exploratie:

 1. Diversiteit aan belangen: Johan Derksen heeft een breed scala aan interesses getoond, van voetbal en sportjournalistiek tot muziek. Deze diversiteit aan interesses is een teken van exploratieve neigingen.
 2. Bereidheid om controverses te omarmen: Derksen schuwt geen controversiële onderwerpen of meningen. Dit wijst op een exploratieve natuur, omdat het de bereidheid aantoont om moeilijke of oncomfortabele gebieden te verkennen in plaats van ze te vermijden.
 3. Carrièreveranderingen: Derksen heeft verschillende rollen vervuld in zijn carrière, waaronder journalist, voetballer, en redacteur. Deze bereidheid om nieuwe rollen en uitdagingen op te zoeken en aan te nemen, is ook een teken van een exploratieve persoonlijkheid.
 4. Openheid voor nieuwe ideeën: Hoewel Derksen bekend staat om zijn sterke meningen, lijkt hij ook open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. Deze openheid wijst op een verlangen naar exploratie en groei.
 5. Onafhankelijk denken: Derksen heeft de neiging om zijn eigen pad te volgen en zich niet te laten beïnvloeden door de meningen van anderen. Dit kan ook wijzen op een exploratieve persoonlijkheid, omdat het suggereert dat hij bereid is om onbekende of onconventionele paden te verkennen.

Ongeremd (Disinhibition)

Ongeremdheid of disinhibitie, in een psychologische context, verwijst naar een neiging om impulsief te handelen zonder veel zelfcensuur of overweging van de mogelijke gevolgen. Dit kan ook omvatten het uiten van meningen zonder veel terughoudendheid. Ditzijn de redenen waarom Johan Derksen hoog scoort op dit kenmerk, op basis van zijn publieke optredens en gedrag:

 1. Openhartigheid: Derksen is berucht om zijn openhartigheid en zijn bereidheid om zijn gedachten en meningen te uiten zonder veel zelfcensuur. Dit is een vorm van ongeremd gedrag.
 2. Controverse: Derksen schuwt geen controversiële meningen of onderwerpen. Hij lijkt niet bijzonder bezorgd te zijn over hoe anderen hem misschien beoordelen op basis van zijn uitspraken, wat opnieuw wijst op ongeremdheid.
 3. Impulsiviteit: Er is in zijn publieke optredens een neiging om te spreken en te handelen op basis van zijn eerste impulsen, zonder veel zichtbare aarzeling of zelfcensuur.
 4. Gebrek aan terughoudendheid: In zijn rol bij Vandaag Inside, en in andere publieke optredens, heeft Derksen vaak weinig terughoudendheid getoond in het bespreken van gevoelige of persoonlijke onderwerpen, wat wijst op een zekere mate van ongeremdheid.
 5. Tegen de stroom in: Derksen is bekend om zijn bereidheid om tegen de stroom in te gaan en zijn eigen pad te volgen, ongeacht wat anderen misschien denken of verwachten. Dit is een vorm van ongeremd gedrag.

Rebel

Het kenmerk “Rebel” kan worden geassocieerd met iemand die geneigd is regels te betwisten, conventies uit te dagen, en zijn of haar eigen weg te gaan, zelfs als dat controversieel of onconventioneel is. Johan Derksen, bekend om zijn rol bij Vandaag Inside en andere mediaoptredens, scoort om deze redenen hoog op dit kenmerk:

 1. Controverse: Derksen staat bekend om zijn controversiële meningen en is niet bang om deze te uiten, zelfs als ze weerstand of kritiek oproepen. Dit is een teken van een rebelse aard.
 2. Onafhankelijk denken: Derksen lijkt zijn eigen pad te volgen en laat zich niet gemakkelijk beïnvloeden door de meningen van anderen. Dit is een teken van rebellie.
 3. Uitdaging van conventies: In zijn commentaren en analyses daagt Derksen vaak bestaande conventies of traditionele manieren van denken uit. Dit is een rebelse houding.
 4. Gebrek aan zelfcensuur: Derksen spreekt vaak zonder veel terughoudendheid of zelfcensuur, wat wijst op een rebelse natuur.
 5. Onverschrokkenheid: Derksen lijkt niet snel geïntimideerd te zijn, zelfs in het gezicht van kritiek of tegenstand. Dit is een vorm van rebellie.

Korte termijn (impulsiviteit)

Impulsiviteit, in de psychologische context, verwijst naar de neiging om te handelen op basis van directe stimuli, zonder veel overweging van de lange termijn gevolgen. Hier zijn de redenen waarom Johan Derksen hoog scoort op deze eigenschap op basis van zijn publieke verschijningen:

 1. Snelle besluitvorming: Derksen staat bekend om het snel vormen en uiten van meningen over een breed scala aan onderwerpen. Dit wijst op een impulsieve natuur, aangezien het lijkt te suggereren dat hij handelt op basis van zijn eerste reactie in plaats van een grondige overweging van de mogelijke gevolgen.
 2. Openhartigheid: Derksen is berucht om zijn openhartigheid en zijn bereidheid om zijn gedachten en meningen te uiten zonder veel zelfcensuur. Dit is een vorm van impulsiviteit, omdat het aangeeft dat hij mogelijk handelt en spreekt zonder veel overweging van de mogelijke gevolgen.
 3. Controverse: Derksen schuwt geen controversiële onderwerpen of meningen. Hij lijkt niet bijzonder bezorgd te zijn over hoe anderen hem misschien beoordelen op basis van zijn uitspraken, wat wijst op impulsiviteit.
 4. Gebrek aan terughoudendheid: In zijn rol bij Vandaag Inside, en in andere publieke optredens, heeft Derksen vaak weinig terughoudendheid getoond in het bespreken van gevoelige of persoonlijke onderwerpen, wat wijst op impulsiviteit.

Het persoonlijkheidsprofiel van René van der Gijp, levensgenieter

Exploratie

Exploratie in een psychologische context verwijst naar het verlangen om nieuwe ervaringen te zoeken, te leren en te groeien. Het omvat ook nieuwsgierigheid, openheid voor nieuwe ervaringen en de bereidheid om risico’s te nemen in het nastreven van nieuwe kennis of ervaringen. Op basis van wat we weten over René van der Gijp via zijn publieke verschijningen, zijn dit de redenen waarom hij hoog scoort op exploratie:

 1. Diversiteit aan Interesses: Van der Gijp heeft een breed scala aan interesses getoond, van voetbal en sportanalyse tot muziek en comedy. Deze veelzijdigheid wijst op een exploratieve persoonlijkheid.
 2. Nieuwsgierigheid: Van der Gijp lijkt een natuurlijke nieuwsgierigheid te hebben en een interesse in een breed scala aan onderwerpen, wat wijst op een neiging tot exploratie.
 3. Verandering in Carrière: Van der Gijp heeft verschillende rollen vervuld in zijn carrière, van professioneel voetballer tot tv-analist en entertainer. Deze bereidheid om nieuwe rollen op zich te nemen en nieuwe paden te verkennen wijst ook op exploratieve neigingen.
 4. Humor en Creativiteit: Van der Gijp staat bekend om zijn humor en creativiteit, zowel in zijn analyse als in zijn algemene aanpak van het leven. Dit wijst ook op een openheid voor nieuwe ideeën en een verlangen om te verkennen.
 5. Openheid voor nieuwe ideeën: Hoewel Van der Gijp bekend staat om zijn sterke meningen, lijkt hij ook open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven, wat een teken is van exploratie.

Open voor Redeneringen

Openheid voor redeneringen, in de psychologische zin, verwijst naar het vermogen en de bereidheid om logisch na te denken, kritisch te redeneren, en open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. Er zijn verschillende redenen waarom René van der Gijp hoog scoort op deze eigenschap, op basis van zijn publieke optredens:

 1. Analytisch denken: Als voetbalanalist moet Van der Gijp vaak complexe wedstrijdsituaties analyseren en beoordelen. Dit vereist logisch denken en redeneren, wat wijst op een hoge score op deze eigenschap.
 2. Openheid voor nieuwe ideeën: Hoewel Van der Gijp bekend staat om zijn sterke meningen, lijkt hij ook open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. Dit is een teken van openheid voor redeneringen, omdat het aangeeft dat hij bereid is zijn eigen ideeën en overtuigingen te heroverwegen op basis van nieuwe informatie of argumenten.
 3. Bereidheid om te leren: Van der Gijp heeft een carrièreverandering ondergaan van professioneel voetballer naar voetbalanalist en televisiepersoonlijkheid. Deze overgang wijst op een bereidheid om te leren en zich aan te passen, wat wijst op openheid voor redeneringen.
 4. Kritisch denken: Van der Gijp toont vaak kritisch denken in zijn analyse van voetbalwedstrijden en -spelers, en schuwt niet om conventionele wijsheid uit te dagen. Dit kan wijst op openheid voor redeneringen.

Tweede Viool

De term “Tweede Viool” kan in deze context verwijzen naar iemands bereidheid om een ondersteunende rol op zich te nemen, in plaats van altijd de leiding te willen hebben of in het middelpunt van de belangstelling te willen staan. René van der Gijp scoort om deze redenen hoog op deze eigenschap:

 1. Teamspeler: Van der Gijp, een voormalig professioneel voetballer, heeft veel ervaring met het werken als onderdeel van een team, waar de mogelijkheid om soms een ondersteunende rol te spelen cruciaal is voor succes.
 2. Ondersteunende rol in de media: In zijn rol bij Vandaag Inside en andere mediaoptredens, speelt Van der Gijp vaak de rol van de ‘sidekick’, met humor en inzicht als belangrijkste bijdragen, in plaats van altijd de dominante stem te zijn.
 3. Balans tussen ernst en humor: Van der Gijp is bekend om zijn humoristische benadering van voetbalanalyse, wat soms kan dienen om de ernst van andere panelleden te balanceren, een rol die effectief kan zijn voor de dynamiek van het team, maar die ook een bereidheid impliceert om de ’tweede viool’ te spelen wanneer dat nodig is.
 4. Nederigheid: Hoewel hij een succesvolle carrière heeft gehad, zowel in het voetbal als in de media, heeft Van der Gijp een zekere mate van nederigheid te behouden. Dit wijst erop dat hij comfortabel is met niet altijd in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Rebel

Het kenmerk “Rebel” wordt vaak geassocieerd met personen die conventies uitdagen, niet graag door regels worden beperkt, en hun eigen pad volgen, zelfs als dat controversieel of onconventioneel is. Er zijn verschillende redenen waarom René van der Gijp hoog scoort op deze eigenschap, op basis van zijn publieke optredens:

 1. Uitdagen van conventies: In zijn rol als voetbalanalist en mediafiguur heeft Van der Gijp vaak conventionele wijsheid uitgedaagd en controversiële meningen geuit. Dit is een teken van rebellie.
 2. Eigenzinnigheid: Van der Gijp staat bekend om zijn unieke, humoristische kijk op voetbal en het leven in het algemeen. Zijn bereidheid om tegen de stroom in te gaan en zijn eigen perspectief te volgen is een teken van rebellie.
 3. Openhartigheid: Van der Gijp is openhartig en spreekt vaak zijn geest uit zonder veel zelfcensuur. Dit is een vorm van rebellie.
 4. Verzet tegen autoriteit: Van der Gijp heeft in het verleden kritiek geuit op autoriteitsfiguren in de voetbalwereld, wat wijst op een rebelse houding.
 5. Verandering in carrière: Van der Gijp heeft meerdere carrièreveranderingen ondergaan, van professioneel voetballer tot tv-analist en entertainer. Deze bereidheid om nieuwe paden te verkennen en zichzelf opnieuw uit te vinden is ook een teken van rebellie.

Groepsdynamiek Vandaag Inside

Nu we hebben vastgesteld wat de breintypen van de leden van dit team zijn, kunnen we aangeven hoe de groepsdynamiek verloopt. Hierbij nemen we aan dat Genee en Derksen noch gestresst, noch ontspannen zijn (de neutraal stand) en Van der Gijp gestresst is. Dan volgt er:

Problemen maken versus probleem oplossen

Dit team omvat een probleemmaker, een probleemoplosser en een semi-probleemoplosser. Dat betekent dat er altijd wel een knuppel in het hoenderhok wordt gegooid, maar dat dit over het algemeen wordt gecompenseerd door de andere twee leden van het team. Tenzij de semi-probleemoplosser meent dat het commercieel beter uitpakt om problemen te maken, want dan slaat het evenwicht juist door naar problemen maken.

De drie negatieve basis emoties

Dit team uit zich met name door middel van woede. Helemaal wanneer er stres is binnen dit team. De huidige situatie suggereert dat er op het ogenblik redelijk veel stress in het team zit.

De vier positieve emoties

Qua positieve emoties en de bijbehorende positieve consequenties draait dit team vooral om vrije tijd (plezier maken door te spelen) en zelfontwikkeling (het lekkere gevoel dat je bent gegroeid.)

De Big Two

Op het meest abstracte niveau om naar groepsdynamiek te kijken, zie je een evenwichtig team dat afhankelijk van de sfeer in het team verschillende activiteiten onderneemt. In tijden van stress stuurt men vooral op efficiency (lijnen overlappen). Bij ontspanning en de neutraalstand is men innovatief bezig. Waarbij in ontspanning ook nog creativiteit naar boven komt, terwijl in de neutraalstand men vooral bezig is om de groep bij elkaar te houden.

De Big Five

In de meeste situaties zijn de diverse onderdelen van de Big Five redelijk in evenwicht. Alleen wanneer dit team ontspant, neemt men afstand van de dagelijkste beslommeringen en de materiële beloningen en gaat men goed nadenken over wat de beste te volgen koers is.

De Big Ten

Op het meest gedetailleerde niveau zie je in dit team vooral de neiging om te gaan rebelleren in de neutraalstand en meer onbewogen te reageren wanneer zij ontspannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *