Home

Het Enneagram is de inspiratiebron voor het Neurogram® geweest. Alleen is het Enneagram niet wetenschappelijk. Daarnaast is het Enneagram ook niet compatibel met mijn andere grote werk, namelijk ABC-NLP. Aangezien ik tegenwoordig op een echte universiteit les geef in het Neurogram®, moet alles 100% wetenschappelijk onderbouwd zijn. Om die reden is het Enneagram weliswaar de inspiratiebron, maar is het Neurogram® feitelijk gebaseerd op de Cybernetic Big Five Theory (CB5T) van professor DeYoung.

Het Enneagram is een protowetenschap van een nog te ontwikkelen wetenschappelijke theorie over onze persoonlijkheid. Alleen dien ik wel meteen te zeggen dat CB5T ons leert dat we feitelijk geen persoonlijkheid hebben zoals het Enneagram wel beweert. Wat wij als onze persoonlijkheid zien, zijn feitelijk evolutionaire gedragspatronen die voortkomen uit de biologische structuur van ons brein. Om die reden kan professor DeYoung aan de hand van fMRI scans van het brein correlaties vinden met de Big Five. De Big Five zijn vijf grote begrippen waar alle beschrijvingen van onze “persoonlijkheid” tot herleid kunnen worden. Naast de Big Five zijn er ook nog de Big Two en de Big Ten. Professor DeYoung heeft een heuristisch schema gemaakt waarin de Big Two, de Big Five en de Big Ten staan zodat je meteen de belangrijkste correlaties ziet:

Tegelijkertijd stelt professor DeYoung dat er nog andere connecties tussen deze evolutionaire gedragspatronen te vinden zijn die niet in dit model te vinden zijn. Dat is precies de reden dat het een heuristisch model is en niet een wetenschappelijk model. Het Neurogram® is een vergelijkbaar heuristisch model dat Cybernetic Big Five Theory op een andere manier indeelt, geïnspireerd door het Enneagram. Het Neurogram® model van Cybernetic Big Five Theory ziet er als volgt uit:

Zoals je ziet, is niet alles hetzelfde. In mijn boek “Het Neurogram® handboek: doorgrond jezelf en anderen met Cybernetic Big Five Theory” leg ik precies uit waarom niet alles hetzelfde is. Naast Het Neurogram® handboek, is er ook nog de Engelse Neurogram® website. De Engelse Neurogram® website is veel uitgebreider omdat Het Neurogram® handboek nog niet in het Engels is verschenen. Ook is er een aparte website, in het Engels, voor het gebruik van het Neurogram® binnen een zakelijke omgeving. Naast deze websites is er ook nog de Neurogram® app. Wanneer je in de app store op “Neurogram” zoekt, dan vind je hem vanzelf.